Anpassa skolbiblioteket

BTJ:s bibliotekarier hjälper till med urval av litteratur utifrån er skolas önskemål.

Ni ger oss riktlinjer kring vad ni önskar och vi gör sedan urvalsarbetet och lägger beställningen åt er. Det kan vara urval av exempelvis lättlästa böcker, böcker som ingår i teman/genrer eller böcker på andra språk än svenska. Urvalsavgiften är 15 % av inköpssumman. Om ni vill göra ändringar i urvalet tillkommer timdebitering för det arbetet.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer, eller om du direkt vill beställa “Anpassa skolbiblioteket”.