Tvillingpaket – Samma titlar på flera språk!

Tvillingpaket består av två böcker: samma titel på två språk i ett emballage färdigt att låna ut. Dessa paket kan till exempel underlätta arbetet i en klass eller grupp med flera olika modersmål.