Artikelsök – 25% rabatt för alla nyanslutna gymnasieskolor

Se till att gymnasieeleverna får tillgång till säkra källor i sitt skolarbete. Artikelsök är en digital tjänst med pålitliga källor. Fram till den 30/6 får gymnasieskolor 25% rabatt på ordinarie pris på tjänsten.

En värld av kunskap. Genom en kritisk lins.

Det ökade informationsflödet har gjort det allt svårare att filtrera bland nyheter och hitta säkra källor. Med Artikelsök får du en enkel och smidig tjänst som ger dig tillgång till kvalitetsgranskade artiklar.

Många av artiklarna finns i fulltext, att läsa direkt på skärmen, spara på datorn eller mejla till en kollega eller elev. Artikelsök används ofta av lärare som förbereder sin undervisning och elever som söker trovärdiga källor till sina skolarbeten. Tjänsten fungerar precis lika bra i surfplattan och telefonen som på datorn.

Just nu! 25% rabatt på Artikelsök för gymnasieskolor

Passa på att förbereda inför höstens undervisning redan nu! Mellan den 10 maj och 30 juni 2022 får alla nyanslutna gymnasieskolor som tecknar ett avtal för Artikelsök, 25% rabatt på ordinarie pris.

Kostnad: 21 kr/elev (max 20 000 kr för en skola)*

*Kostnaden gäller för 12 månaders abonnemang på tjänsten.

Kontakta oss för att ta del av erbjudandet!

Vad tycker användarna?

På gymnasieskolan Polhemskolan i Lund använder både lärare och skolbibliotekarier Artikelsök i sin undervisning. Här berättar de om hur tjänsten fungerar i skolarbetet. Vi får dessutom höra en elev berätta om hur det fungerar att använda Artikelsök.