Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Läsfrämjande och bokcirkeltips i skön förening

Att läsa och sedan prata om det man har läst. Bokcirkeln som kulturellt fenomen och kanske landets bredaste folkrörelse, har funnits i flera hundra år och gått från att förknippas med studieförbund och överklassaktivitet till att bli på samma gång hipp och folklig. Bokcirklandet idag utövas såväl inom digitala storsatsningar som hemma i folks vardagsrum. För några år sedan upplevde bokcirkeln en renässans som verkar hålla i sig: snart sagt alla är eller har varit med i någon form av bokcirkel! Men det är alltid samma fråga som återkommer: vad ska vi läsa i bokcirkeln?

Köp Vad ska vi läsa i bokcirkeln? i Butiken

BTJ Förlag ger ut kloka böcker om litteraturförmedling och metoder för läsfrämjande arbete samt böcker som speglar aktuella diskussioner och debatter kring bibliotek och biblioteksutveckling.

I den senaste boken från BTJ Förlag, Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Lästips och hur vi får fart på samtalet, delar författaren, litteraturvetaren och den vana bokcirklaren, Lena Kjersén Edman med sig av egna bokcirkelerfarenheter. Det gjorde hon även i SVT:s Go’kväll helt nyligen. I boken tipsar Lena också om titlar inom olika genrer och hur man på olika finurliga sätt, får fart på samtalet. Här finns något för alla läsare, litteraturälskare, läsfrämjare och bokcirklare!

»Läsfrämjande är själva grundbulten – den röda tråden i allt vi gör på BTJ Förlag.
Varje bok som via vår utgivning hittar en ny läsare och öppnar nya vägar till
litteraturen, är ett steg i rätt riktning mot ett samhälle där alla är läsare«
Eva Bengtsson, BTJ Förlag.

Beställ Vad ska vi läsa i bokcirkeln?