En tjänst som förenklar bibliotekets mediahantering

För alla folkbibliotek är en smidig mediehantering grundläggande för verksamheten. Bibliografisk service (numera i Libris/för Librisbibliotek) är en klassisk tjänst med vilken ditt biblioteks mediehantering förenklas och förbättras. Hela flödet från inköp, till katalogisering och utrustning, förenklas och biblioteket sparar därmed in mycket tids- och kompetenskrävande arbete.

En särskilt viktig del av tjänsten är just servicen för hyllsignum. Hyllsignum är basen för uppställning och utrustning och det behöver skapas snabbt och inte bli fel för att mediehanteringen ska fungera smidigt. Om du har Bibliografisk service kan BTJ skapa hyllsignum åt ditt bibliotek enligt den indelning du själv önskar. De flesta bibliotek använder BTJ:s standardsignum, men många av våra kunder har mer finindelat än så.

 

Genom Bibliografisk service behöver ditt bibliotek inte arbeta med att ange hyllsignum för utrustning redan vid inköpstillfället. Ditt bibliotek får snabbt en katalogpost med hyllsignum levererat till sin katalog, samt utrustning av mediet som överensstämmer med katalogen.

Läs mer om tjänsten här.

Modell för förenklad och förbättrad mediehantering med Bibliografisk service