Biblioteksmedia i dialog – Kvalitet och enkelhet

Med vårt medieavtal Biblioteksmedia i dialog erbjuder vi något mer än böcker. Vi har tittat på helheten och lyssnat på de bibliotek som hört av sig på jakt efter effektivare inköpsprocesser och en leverantör som ser en bredd av språk och förlag som en tillgång.

En medieleverantör som erbjuder underlag till ert avtal? Ja, vi tror på samarbete. Som leverantör har vi erfarenhet av att prata med både köpande kund och upphandlingsenhet. Här vill vi erbjuda en utgångspunkt för dialog, där målet är ett bästa möjliga utfall för alla parter. Inom Biblioteksmedia i dialog ryms alla typer av media och lösningar för smidig hantering av metadata och inköpsvägledning. På den här sidan har vi samlat information om vårt erbjudande men tveka inte att höra av dig om du har frågor.

BTJ finns för Sveriges bibliotek. Trots det har BTJ valt att inte lämna ett anbud på SKR Addas upphandling om ramavtal för litteraturleverantörer. Läs mer om varför på vår blogg. Det står varje bibliotek fritt att söka alternativ till Addas avtal. För de allra flesta är det enkelt att göra en direktupphandling.


Hur går jag vidare om jag vill ha ett avtal med BTJ?

  • Läs igenom vårt erbjudande nedan
  • Kontakta oss via detta formulär om du vill veta mer
  • Tillsammans tittar vi på er prisbild och detaljer i avtalet
  • Vi tar gemensamt kontakt med er upphandlingsenhet
  • När vi är överens tar vi gemensamt fram ett avtal

Om avtalet

Med Biblioteksmedia i dialog kan BTJ bli er helhetsleverantör. Hos oss hittar ni alla typer av media, även media specialtillverkad för bibliotek. Ett inköpsställe, en kundkontakt, en support – från urval till metadata och leverans.

Det här ingår:

  • Heltäckande avtal kring litteratur (sv, skol, öv), Ljudböcker, talböcker och AV-media (film, tv-spel, musik)
  • Enda sättet att få avtalspriser på Storstilsböcker från BTJ
  • Enda sättet att få avtalspriser på Ljudböcker från BTJ
  • En kontakt för support kring hela flödet – från urval och inköp till katalog och förmedling
  • En leverantör där många av de som arbetar med urval bibliotekarier med stor erfarenhet från både folk- skol- och högskolebibliotek

 

Vad kostar det?
Vi vet att många bibliotek söker efter ett kostnadseffektivt alternativ, därför har vi tagit fram ett erbjudande där vi har gjort vad vi har kunnat för att erbjuda ett så lågt pris som möjligt med avtalspriser på mediatyper som hittills inte omfattats av avtalspriser. BTJ kommer dock inte att pressa priset så lågt att vi behöver stänga dörren för mindre förlag.  Kontakta oss för ett kostnadsförslag för just ditt bibliotek.
Ett heltäckande avtal
Biblioteksmedia i dialog omfattar alla fysiska medietyper: böcker, film, spel, musik och specialmedia – allt på samma ställe, inklusive medier på andra språk. Med BTJ får ni en leverantör för all media. En annan viktig del i BTJ:s arbete är att producera medier unikt för landets bibliotek. Medier som inte finns på allmänmarknaden för privatpersoner.
Avtalspriser på Storstil
Vår utgivning av storstilsböcker är uppskattad av många bibliotek och vi ger ut nästan 100 st storstilsböcker per år. BTJ producerar medier för landets bibliotek – Medier som inte finns på privatmarknaden, men som är väldigt viktiga för låntagarna. Biblioteksmedia i dialog är det enda sättet att få avtalspriser på Storstil från BTJ. Här tittar vi på en rabattsats i procent för er och dessutom medger avtalet fraktfria leveranser.
Avtalspriser på fysiska ljudböcker
Fysiska ljudböcker är fortsatt populära men idag är de svåra att få tag på, därför producerar BTJ fysiska ljudböcker för bibliotek. Dessa omfattas av Biblioteksmedia i dialog. Våra specialmedier för bibliotek kallar vi för BTJ-Unika. Köp storstilsböcker, tvilling- och trillingpaket eller fysiska ljudböcker till avtalspris från samma leverantör som övrig media. Biblioteksmedia i dialog är det enda sättet att få avtalspriser på BTJ-Unika ljudböcker. Här tittar vi på en rabattsats i procent för er och dessutom medger avtalet fraktfria leveranser.

Mervärden i Biblioteksmedia i dialog

Biblioteksmedia i dialog är vårt löfte till biblioteken om ett annat sätt att leverera media. Istället för att fokusera på lägst pris erbjuder vi vår bredd och vår specialistkompetens. Priset på varje media är viktigt, men det ger inte hela bilden. Vi anser att vårt uppdrag är att vara en samarbetspartner till biblioteken, men också till låntagare och förlag. För mer mångfald på bibliotekshyllorna och i låntagarnas händer.

Det här ingår:

  • Translittererade annotationsetiketter på mångspråksmedia
  • Utökade frikvoter på katalogisering i BTJ-appen
  • Vi välkomnar mediefrågningar och låntagarförfrågningar
  • Kostnadsfritt abonnemang på BTJ Förlags löpande utgivning
  • Litteratur från alla förlag, oavsett storlek.

 

Annotationsetiketter förenklar förmedlingen
Inköp av mångspråksmedier är bara ett steg i kedjan från producent till låntagare. För att stötta det viktiga förmedlingsarbetet erbjuder BTJ annotationsetiketter på svenska som underlättar för biblioteksanställd eller låntagare att förstå ett innehåll även om de inte kan språket.
Vi välkomnar mediefrågningar och låntagarförfrågningar
BTJ välkomnar specialinköp och så kallade medieförfrågningar helt utifrån bibliotekets behov och önskemål från t.ex. låntagare. Vi vet att låntagarförfrågningar ökar och vi hjälper gärna till i ert viktiga arbete.
Litteratur från alla förlag, oavsett storlek
BTJ värnar bredd i litteraturen och ser positivt på många små förlag finns. BTJ samarbetar både med mindre och större förlag.
Utökade frikvoter på katalogisering i BTJ-appen
Nu görs katalogiseringsbeställningar via vår smidiga app. Knepiga böcker eller sällsynta språk? Skanna boken med mobilen och låt BTJ göra jobbet. Det ingår ett antal fria katalogiseringar i Bibliografisk service, med Biblioteksmedia i dialog utökas den kvoten, kunder med Biblioteksmedia 2021 som saknar Bibliografisk service får en ny kvot.
Kostnadsfritt abonnemang på BTJ Förlags löpande utgivning
Bibliotek är i ständig utveckling. Följ med i utvecklingen med ett abonnemang från BTJ Förlag. Med kloka böcker om litteraturförmedling och metoder för läsfrämjande arbete får ni en ny möjlighet att anpassa ert arbete efter nya krav och behov.  Förlaget ger också ut böcker som speglar aktuella diskussioner och debatter kring bibliotek och biblioteksutveckling. Våra böcker guidar, sprider initiativ, metoder och nya läsäventyr.

Underlättar urval, inköp och leverans

Vi har 85 års erfarenhet av att leverera till bibliotek, det märks. Hos oss är en bok mer än en bok, det är en helhetsleverans där allt från inköpsvägledning till leverans och förmedlingsstöd ingår i vår kompetens.

Det här ingår:

  • Fri mångspråksprofil med redaktionellt urval
  • Deweysignum eller SAB-signum kan väljas vid inköp
  • En leverantör för all media
  • En leverantör som erbjuder litteratur från alla förlag, oavsett storlek
  • Sömlös upplevelse med inköp i digitala häftet

 

Fri mångspråksprofil med redaktionellt urval
Behöver ert bibliotek löpande urvalsstöd kring medier på språk ni inte behärskar själva? Biblioteksmedia i dialog inkluderar en fri mångspråksprofil. BTJ bevakar vi valda delar av utgivningen och tar hand om hela inköpsprocessen. I dialog med er går vi igenom det anslag och de språk ni vill ha inköpshjälp med. Vi ser till att budgeten hålls och att bra urval görs. Sedan gör vi inköpen till er och levererar medierna. BTJ samarbetar gärna med enskilda bibliotek kring profilinköp, det frigör tid och gör att biblioteket kan erbjuda de medier som låntagarna efterfrågar, oavsett specifik språkkompetens på biblioteket.
Sömlös köpupplevelse
Med Biblioteksmedia i dialog kan ni göra alla inköp i direkt i BTJ:s butik eller i det digitala BTJ-häftet. Inköpsvägledningen ger utökad information om medierna fritt från säljtexter. Sökbarhet i butik med styrda ämnesord och klassifikation. Vi förenklar beställning och leverans genom gemensamma kundvagnar, samlingsleveranser, månadsfakturor och punch-out lösningar. Detta, tillsammans med löpande katalogisering, effektiviserar och kvalitetssäkrar. Detta frigör tid till allt det arbete som skall utföras på biblioteket.
Deweysignum eller SAB
BTJ kan bibliotek och arbetar för att inköpen ska fungera bra i relation till det klassifikationssystem ni använder.
Translittererade metadata
Handlar du hos BTJ är mediets metadata translittererad och ofta översatt. Det ska vara enkelt att veta vad man köper. Dessutom erbjuder BTJ annotationsetiketter på svenska – Underlättande för bibliotekarie eller låntagare att få en överblick kring ett vad mediets innehåll är för den som inte förstår språket.

Fokus på kvalitet

BTJ lägger stora resurser på att förenkla för biblioteken. Vår erfarenhet är att kvalitet i tjänster, produkter och leverans är det som fungerar på sikt. När allt från urval till leverans och katalogisering ”bara funkar” kan biblioteken fokusera på sitt huvuduppdrag.

Det här ingår:

  • Miljöleveranser och månadsfakturering
  • En supportkontakt för hela flödet
  • Bibliotekarieutbildad personal
  • Skolbibliotekserfarenhet
Miljöleveranser och månadsfakturering
Orderavgiftsfritt, fraktfritt, veckoleverans och samlingsfakturor. Allt för att era beställningar ska bli så smidiga och miljövänliga som möjligt.
En supportkontakt för hela flödet
Från urval och inköp till katalog och förmedling har BTJ kunnig personal som kan hjälpa er och hantera avvikelser. BTJ är en medieleverantör som kan metadata och katalogisering. Oavsett om det rör BURK eller Libris.
Från bibliotekarie till bibliotek
BTJ är en leverantör där många av de som arbetar med urval är bibliotekarier med stor erfarenhet från både folk-, skol- och högskolebibliotek.
För skolbibliotek
BTJ är leverantör till ett stort antal skolbibliotek. Vi vet vad de behöver för sitt viktiga uppdrag. Våra kunniga bibliotekarier arbetar varje dag med att möta skolbibliotekens behov.


Fyll i dina uppgifter så återkommer vi så snart vi kan