Urvals- & inköpsstöd

Välj en smartare väg till upplevelserna som passar ditt bibliotek. Bevaka utgivningen eller få hjälp att skräddarsy alla era mediainköp. Genom BTJ får du tillgång till våra egna experter och 700 oberoende lektörer som håller koll på vad som händer och vad som passar ditt biblioteks behov.

Välj  en smartare väg till upplevelserna som passar ditt bibliotek. Bevaka utgivningen eller få hjälp att skräddarsy alla era mediainköp. Genom BTJ får du tillgång till våra egna experter och 700 oberoende lektörer som håller koll på vad som händer och vad som passar ditt biblioteks behov.