Alla skolor är olika, men lika värdefulla. Och alla behöver ett skolbibliotek.

Vi vet att din skola har ett unikt behov av litteratur, kultur och pålitliga källor som dessutom förändras över tid. Därför har vi på BTJ ett flexibelt erbjudande till skolor – från grundskola till vuxenutbildning. Här hittar du allt från kom-igång-lösningar till skräddarsydda kompletteringstjänster för ditt skolbibliotek.

ArtikelSök

Att söka, sålla och värdera information är viktigare än någonsin. ArtikelSök i skolan hjälper elever att nå Läroplanens mål vad gäller informationssökning, källkritik och digital kompetens. Via enkla sökningar hittar eleverna, och tar del av, artiklar från svenska tidningar och tidskrifter. Här finns artiklar från mer än 35 år tillbaka. Alla artiklar presenteras med tydliga källor och många finns i fulltext så att de kan läsas direkt på skärmen.

Läs mer här

VisaVal

GRUNDSKOLANS INKÖPSVÄGLEDNING VisaVal är ett smart inköpsstöd, oavsett med vilken medieleverantör du har avtal. Tjänsten är för dig som sköter grundskolans medieinköp. Urvalet, vilket görs av redaktörer och bibliotekarier på BTJ med läroplanen och läslust i åtanke, presenteras i VisaVal tre gånger om året. Titlarna visas med inköpsvägledande recensioner, som skrivs av våra oberoende lektörer, unikt för BTJ. Sedan väljer du själv vilka titlar du vill köpa in.

Läs mer här

Fixa skolbiblioteket

En smartare väg till upplevelserna som passar ditt skolbibliotek. Genom BTJ får du tillgång till våra egna experter som håller koll på vad som gäller och vad som passar ditt skolbiblioteks behov, och i VisaVal ger vi dig dessutom 600 oberoende lektörer som recenserar. Du bestämmer vilken nivå som passar dig bäst: vi väljer och köper; vi fyller på; vi presenterar ett kvalitetsurval och du väljer och köper själv. Alla möjligheter finns,

Läs mer här