Tvilling- och trillingpaket

Samma titlar på flera språk!

Tvillingpaket består av två böcker: samma titel på två språk i ett emballage färdigt att låna ut. Trillingpaketen innehåller två böcker och en skiva där texten är inläst. Dessa paket kan till exempel underlätta arbetet i en klass eller grupp med flera olika modersmål.