Digitala utbildningar

Digitala förinspelade utbildningar där ni väljer de utbildningar som möter de behov ni och era medarbetare har just nu. BTJ utökar kontinuerligt utbudet av utbildningar för så att de speglar den pågående utvecklingen gällande skolbibliotek.

Det praktiska arbetet i skolbiblioteket 

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Hur man planerar det fysiska rummet
 • Få tips och tricks av två framstående skolbiblioteksexperter
 • Inspireras men också göra konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Beställ utbildningen

Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre.
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Beställ utbildningen


Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet

   • Komma i gång med MIK-arbetet i skolbiblioteket
   • Få tips på i vilka stadier och ämnen skolbiblioteket kan bidra
   • Ha ett skolbibliotek som tar aktiv del i arbetet med skolans digitalisering

Kommer i december 2021