Skolbibdagen 2021

Den 14 oktober var det premiär för BTJ:s nya event Skolbibdagen – ett måste för dig som är skolbibliotekarie, lärare, rektor, samordnare eller skolchef. Det går bra att anmäler sig efterhand och då får du tillgång till eventet i 25 dagar.

Smakprov från sändningen

Skolbibdagen är ett digitalt heldagsevent som ger dig både värdefulla kunskaper och viktiga verktyg för att kunna utveckla såväl det enskilda skolbiblioteket som för att skapa strukturer för skolbibliotek på huvudmannanivå.

Årets tema är Framtidens skolbibliotek. Med avstamp i skolbiblioteksutredningen samtalar vi dels om strukturer på skol- och huvudmannanivå, dels om hur man kan bygga upp en välfungerande verksamhet med fokus på språk och MIK. Vilka möjligheter och utmaningar innebär utredningen? Hur skapar vi förutsättningar för ett framtida skolbibliotek, där skolbibliotekarien bidrar till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet? Ta del av idéer och diskussioner som bidrar till att göra ditt skolbibliotek eller den skolbiblioteksorganisation du verkar i snäppet vassare.

Vi kommer under dagen att utforska tre teman av stor relevans för alla som arbetar i och med skolbibliotek:

 • Strukturer för skolbibliotek
 • Att äga ett språk
 • Medie- och informationskunnighet (MIK)

Dagen är uppbyggd kring samtal med specialister i ämnet, däribland Gustav Fridolin, Edward Jensinger och Maria Schedvin. Programledare för dagen är Sofia Malmberg, produktägare för BTJ:s skolbibliotekstjänster. Se fullständig lista över medverkande gäster nedan.

Anmäl dig till Skolbibdagen i efterhand


Vid efteranmälan får du tillgång till eventet i 25 dagar.

Medverkande:

Gustav Fridolin – Utredare ”Skolbibliotek för bildning och utbildning”

Edward Jensinger – Rektor på NTI-gymnasiet i Lund

Maria Schedvin – Utvecklingssekreterare med ansvar för skolbibliotek i Malmö stad

Klara Önnerfält – Skolbibliotekarie och frilansande läsfrämjare

Lotta Davidson-Bask – Skolbibliotekarie på Polhemskolan i Lund

Åsa Lundholm – Utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna

Elisabet Niskakari – Skolbibliotekarie på Rosengårdsskolan i Malmö

Kirsi Rutanen – Skolbibliotekarie på Bessemerskolan i Sandviken

Emma Lindgren – Skolbibliotekarie på Bessemerskolan i Sandviken

Monika Staub Halling – Skolbibliotekarie på Backaskolan i Lund

Eric Haraldsson – Skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö

Följande personer medverkar via kortare digitala inslag:

Kristina Alexandersson – Ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsning

Anne-Marie Körling – Adjunkt, Uppsala universitet

Fullständigt program

Programmet i korthet

09.30 Välkommen och inledning

DEL 1: Strukturer för skolbibliotek

 • Skolbiblioteksutredningen som motor i skolbiblioteksutvecklingen
  Medverkande: Gustav Fridolin
 • Skolbiblioteket som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
  Medverkande: Edward Jensinger

Ca 10:30 – 10:45 Paus

 

 • Att skapa fungerande strukturer för skolbibliotek
  Medverkande: Maria Schedvin, bisittare: Edward Jensinger
 • Hur möter skolbibliotekarien de nya förutsättningarna?
  Medverkande: Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält

Ca 11.40 – 12.45 Lunch

DEL 2: Att äga ett språk

 • Läskultur som en del av skolans kompensatoriska uppdrag
  Medverkande: Åsa Lundholm, bisittare: Klara Önnerfält 
 • Eleverna som medskapare i arbetet med språk- och läsutveckling
  Medverkande: Elisabet Niskakari, bisittare: Åsa Lundholm 
 • Läs- och skrivförmåga som en del av att förbereda eleverna för arbetslivet
  Medverkande: Kirsi Rutanen, Emma Lindgren, bisittare: Lotta Davidson-Bask

Ca 13:50 – 14:05 Paus

DEL 3: Medie- och informationskunnighet (MIK)

 • MIK som en del av skolans arbete med värdegrund och digitalisering
  Medverkande: Monika Staub Halling, bisittare: Elisabet Niskakari 
 • Att bygga långsiktiga samarbeten med fokus på MIK
  Medverkande: Eric Haraldsson, bisittare: Monika Staub Halling 

Ca 15.00 Sammanfattning och avslutning, tack för idag!

 

Anmäl dig till Skolbibdagen i efterhand