Varmt välkomna – alla nya kunder!

Ett 20-tal kommuner, som tidigare katalogiserat på egen hand, har nu valt att få stöd och hjälp av oss med sin katalogisering i Libris. Det är vi mycket glada för!

Många av folkbiblioteken som katalogiserat själva i Libris har haft ett behov av centralt stöd i arbetet. Det är t.ex. inte lätt att skriva innehållsbeskrivningar eller att hantera katalogisering av mångspråk snabbt och effektivt på ett enskilt bibliotek.

Här fyller tjänsten Bibliografisk service i nationell katalog en viktig roll. Nu kan alla folkbibliotek delta i Libris på lika villkor!

Och ju fler bibliotek som är med – desto bättre blir kvalitén i den nationella katalogen, och desto mer tid frigörs till bibliotekens förmedlande och utåtriktade arbete.