För skol-, sjukhus- och specialbibliotek

Bibliografisk service hjälper dig att bygga upp och underhålla din lokala bibliotekskatalog med hög kvalité och till en låg kostnad.

ÖVERFÖRING AV BIBLIOGRAFISKA POSTER
Grunden för Bibliografisk service är att bibliografiska poster i BURK överförs till katalogen i det lokala systemet. I BURK lagras allmän bibliografisk information och biblioteksspecifik information. Ett stort antal poster som skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker är också försedda med ämnesord.

Vid överföringen från BURK till den lokala katalogen kompletteras innehållet i posterna med biblioteksspecifik information. Om det lokala systemet tillåter det kan även ytterligare lokal informationen läggas till posterna.

I samband med nyförvärv behöver bibliotekens lokala katalog uppdateras. Med tjänsten Bibliografisk service erbjuds flera sätt att få dessa nya poster överförda. Alternativen är beställningar via LINK, BTJ.se, direktimport via BURK, beställningar för satsvis överföring via BURK och beställningar vid lokalisering.

Abonnera på Bibliografisk service
När du abonnerar på Bibliografisk service kommer alla dina anslutna kataloger alltid att vara uppdaterade. Underhållet omfattar kompletteringar, revideringar och korrigeringar. Kompletteringar fyller en särskilt viktig funktion eftersom en bibliografisk post kan importeras innan den är färdigkatalogiserad. Andra viktiga kompletteringar kan avse nya delar i fortsättningsverk. Målposten kompletteras då med den senast utkomna titeln.

Genom en årlig abonnemangsavgift har ditt bibliotek rätt till obegränsat antal överföringar av poster från BURK och uppdateringar. I de fall en post saknas i BURK kan du inom ramen för Bibliografisk service kostnadsfritt göra ett antal nykatalogiseringar där antalet är beroende av storleken på det registrerade bestånd du har. Debitering sker i efterskott 4 gånger per år, normalt februari, maj, augusti och december.

Utöver detta ingår också 100 fria katalogiseringar av valfri typ.

För prisuppgifter – vänligen kontakta oss.

Periodikapaket
Periodikapaket ingår i tjänsten Bibliografisk service, och ger dig:

  • Årlig uppdatering av tidskriftsbeståndet i din katalog
  • Automatisk leverans i oktober av nästa års periodikaposter
  • Löpande underhåll i katalogen av information som förändras
  • Meddelanden om titelbyten

Du kan också välja översiktsposter som du kan använda som komplement till årgångsposterna eller som standardpost i och länk till tidskriftsmodulen.

Kontakta Stefan Wern om du vill veta mer om Periodikapaket.