Om BTJ

Vi är BTJ. Genom att göra kunskap och kultur tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, film och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

BTJ – FÖR FRAMTIDENS BIBLIOTEK

Biblioteken ger näring åt den nyfikna människan. Där uppmuntras våra barns kunskapstörst och kritiska tänkande. Där skapas möjligheter för fler att upptäcka litteratur och kultur. Med engagemang, läsfrämjande och läsinspirerande arbete växer förståelsen i samhället. För många är biblioteken en viktig mötesplats och kunskapskälla, en bro in i samhället. Därför är vi stolta över att få stödja biblioteken genom vår verksamhet på BTJ och vara en del av framtidens bibliotek.

Vi har vuxit fram under mer än 80 år för att underlätta bibliotekens vardag genom att frigöra tid och resurser ute på biblioteken. Tack vare biblioteken – och vårt samarbete – har BTJ ut­vecklat kärnkompetens som ingen annan kan erbjuda. Idag är vi ett 60-tal medarbetare med huvudkontor i Lund och vi tror på biblioteken, och vårt gemensamma ansvar i att utveckla bibliotekssverige.

Biblioteken kommer fortsätta att vara vår viktigaste marknad, men inte den enda. Vi förflyttar oss mer och mer mot konsumenten som är med och definierar behoven av tjänster i framtidens digitala värld. Tillsammans bygger vi framtidens bibliotek, djupt rotade i en passion för läsning, kultur och lärande. Och med en stark tilltro till bibliotekens roll i samhällsutvecklingen även i framtiden.

Vi ser framför oss – den nyfikna människan och mediekonsumenten.

Våra tjänster blir en del av din digitala vardag.

Vi tror på framtidens bibliotek!