Om BTJ

Vi är BTJ. Genom att göra kunskap och kultur tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, film och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Det är ingen nyhet att biblioteken under de senaste 20–30 åren varit under en allt starkare press och därigenom tvingade in i ett sökande efter att definiera sin roll och identitet. Detta i ett tidevarv med rasande snabb teknisk utveckling och tillämpning. Otroliga mängder information skapas, tillgängliggörs, begränsas och förvrängs samtidigt som ny digital mellanmänsklig kommunikation fundamentalt har förändrat samhället och därigenom reducerat eller ersatt många av de traditionella biblioteksmodellerna. Vi är för ett bibliotekssverige som för en kontinuerlig dialog med bibliotekens potentiella användare oavsett om det sker i digital eller fysisk form.

Vi tror på biblioteken.