Sportlovskampanj på alla våra utbildningar!

Nu är det billigare än någonsin att höja kompetensen! BTJ erbjuder alla digitala utbildningar för skolbibliotekspersonal, förskolan och folkbibliotek för endast 995 kronor för ett obegränsat antal platser så hela organisationen kan gå. Dessutom ingår tillgång i ett helt år från att utbildningen startas. Köp idag och gå utbildningen när det passar er. Beställ senast 10 mars för att ta del av kampanjpriset.

Våra utbildningar och föreläsningar genomförs alltid av personer med lång professionell erfarenhet från branschen. För närvarande erbjuder vi nedanstående digitala utbildningar. Varje utbildning har en till två timmar rörligt material fördelat på tre till fem avsnitt. Det ingår även kunskapstest, reflektionsfrågor, läslistor och annat extramaterial beroende på utbildning. Välj och beställ en utbildning nedan eller klicka på knappen för att kontakta oss.

Just nu erbjuder vi åtta utbildningar med olika inriktningar. Klicka på utbildningsnamnet för att läsa mer.


Våra utbildningar
Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK) Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket
Det praktiska arbetet i skolbiblioteket Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta
Happenings som arbetsmetod Alla elevers rätt till läsning
Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera! Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet

Har du ytterligare frågor och funderingar? Hör av dig till oss!

Kontakta oss för mer information

Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 förskola.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i förskolan ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Få inspiration kring läsmiljöer och val av medier
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela förskolan och gör all personal delaktig
 • Veta hur du kan nyttja de digitala verktygens möjligheter i litteraturarbetet
Utbildare
Anna Fogelqvist Ehinger & Malin Lundqvist

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 förskola.


Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Få grundläggande kunskap och verktyg för att arbeta strategiskt med marknadsföring i biblioteket
 • Öka kunskapen kring relationsmarknadsföring och hur den kan appliceras på biblioteket
 • Förbättrad förståelse för att nå bibliotekets användare och icke-användare
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela förskolan och gör all personal delaktig
 • Lär dig hur man bygger upp en kommunikationsplan och nyttjar olika kanaler för marknadsföring
Utbildare
Malin Utter

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Kunna hantera hot- och våldssituationer på ett säkert sätt
 • Öka kunskapen kring förebyggande åtgärder
 • Förbättrad säkerhet och ökad medvetenhet kring hot- och våldssituationer på biblioteket
 • Främja ett professionellt beteende och förbättra beslutsfattandet i en hot- och våldssituation
Utbildare
Emrah Ercin

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Alla elevers rätt till läsning

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Alla elevers rätt till läsning”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen
För dig som vill:

 • Skapa en grundläggande förståelse för hur man kan främja läsning och läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk
 • Få metoder och tekniker för att anpassa läsinlärningen för elever med svenska som andraspråk
 • Ta del av praktiska exempel för att synliggöra läsning på elevernas olika modersmål eller starkaste språk
 • Identifiera och möta behoven hos elever med språkliga utmaningar när det gäller läsning
Utbildare
Åsa Lundholm

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Alla elevers rätt till läsning” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Happenings som arbetsmetod

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Happenings som arbetsmetod”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Göra skolbiblioteket till en arena för språkutveckling
 • Skapa språkutvecklande aktiviteter
 • Nå ALLA elever, även de som idag inte definierar sig själva som läsare
 • Ta del av massor av praktiska metoder, checklistor och affischmaterial
 • Snabbt komma i gång med egna aktiviteter
Utbildare
Sofia Malmberg

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Happenings som arbetsmetod” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Det praktiska arbetet i skolbiblioteket”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Veta hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Veta hur man planerar det fysiska rummet
 • Bli inspirerad och gör konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Det praktiska arbetet i skolbiblioteket” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)

Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen
För dig som vill:

 • Komma i gång med MIK-arbetet i skolbiblioteket
 • Få tips på i vilka stadier och ämnen skolbiblioteket kan bidra
 • Få praktiska tips på hur du kan arbeta med nätvett och källkritik
 • Få tips på hur du kan samverkar med andra i skolvärlden kring MIK
 • Ha ett skolbibliotek som tar aktiv del i arbetet med skolans digitalisering
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Föreläsningar som genomförs på plats hos er, eller digitalt, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Föreläsningarna utformas efter era önskemål och efter de förutsättningar som råder inom er organisation. Målgruppen för de här utbildningarna kan vara såväl rektorer och förvaltningsledning som skolbibliotekspersonal.

Processtöd

Processtöd för skolbibliotekarier och rektorer. Ni får kontinuerlig handledning i hur ni kan ta nästa steg för att få igång samt utveckla redan pågående processer. Processtödet tar fasta på hur situationen ser ut inom er organisation, de utmaningar ni står inför och de mål ni vill uppnå, med avstamp i hur situationen ser ut inom er organisation. Handledning kan till exempel bokas som 10 digitala möten à 1 timme, jämnt fördelat över läsåret.

Avtal för utbildningar, föreläsningar och handledning kan fås som en del av BTJ:s helhetslösning för skolbibliotek, Ladda ditt skolbibliotek, eller tecknas separat.

För mer information och pris, kontakta skolan@btj.se