Ledning

Information och kontaktuppgifter

Ledning

Anette Grönroos
VD

Lisa Stensson
Ekonomichef

Ola Randerz
Säljchef

Annika Ahlgren
Marknadschef
Chef Metadataproduktion

Michael Ovnell
IT-chef

Charlotta Feith
Chef Förändringsledning

 

Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

HR
Sofie Ahlblom

Produktägare

Charlotta Feith (Skola, Media)

Emma Tennevall (Bibliografiska tjänster, Inköpsvägledningen)

Mattias Persson (ArtikelSök, BTJ Förlag, BTJ audio (ljudböcker, talböcker), Förlagsdagarna, Praktika)

Staffan Dykes (Viddla, Syndetic Solutions)

Upphandlingsansvarig
Ola Randerz

E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se