Ledning

Information och kontaktuppgifter

Ledning

Anette Grönroos
VD

Stefan Mårtenssson
CFO

Tomasz Nowocien (föräldraledig)
Affärsutveckling- och försäljningschef

Annika Ahlgren
Marknadschef
Chef Redaktionella tjänster

Georgios Persson
Digitaliserings- och IT-chef

Mattias Persson
Produktchef
Chef Bibliografiska tjänster

Pernilla Sandström
Försäljningschef

 

Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

HR
Sofie Ahlblom

Produktägare
Mattias Persson (Inköpsvägledningen, Media)
Staffan Dykes (Artikelsök, Syndetic Solutions, Skolbibliotekstjänster, Viddla)
Sofia Malmberg (Skolbibliotekstjänster)

Upphandlingsansvarig
Tomasz Nowocien

E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se