Ledning

Information och kontaktuppgifter

Ledning

Anette Grönroos
VD

Stefan Mårtenssson
Ekonomichef

Tomasz Nowocien
Affärsutveckling- och försäljningschef

Annika Ahlgren
Marknadschef
Chef Redaktionella tjänster

Georgios Persson
Digitaliserings- och IT-chef

Mattias Persson
Produktchef
Chef Bibliografiska tjänster

 

Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

HR
Sofie Ahlblom

Produktägare
Mattias Persson (Inköpsvägledningen, Media)
Staffan Dykes (Artikelsök, Syndetic Solutions, Skolbibliotekstjänster, Viddla)
Sofia Malmberg (Skolbibliotekstjänster)

Upphandlingsansvarig
Tomasz Nowocien

E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se