Bibliografiska konsulttjänster

Insatskatalogisering

Genom BTJ:s Insatskatalogisering tar vi hand om katalogisering och klassificering för ditt bibliotek eller myndighet. Vi tar oss an hela eller delar av ert bestånd och erbjuder professionell katalogisering, klassificering och ämnesord i olika databaser. Vi arbetar utifrån kontrollerade internationella regler och håller oss à jour med den senast utvecklingen inom bibliografisk information.

Insatskatalogisering kan vara ett komplement till Bibliografisk service men riktar sig även till dig som idag inte har någon katalogiseringshjälp och har ett behov av att effektivisera din arbetstid, eller känner att du inte har kunskapen själv.

På BTJ har vi expertis på cirka 140 språk, men vi får också hjälp från ett stort nätverk av språkexperter och kan därför ta oss an uppdrag oavsett vilka språk eller skriftarter det gäller.

Vi hanterar dagligen en stor mängd olika typer av material så som exempelvis tryckta böcker, tidskrifter, ljudböcker, talböcker, elektroniska resurser, film och musik.

Katalogposter kan exporteras till flera olika lokala bibliotekssystem och databaser och vi diskuterar gärna just ditt behov och dina förutsättningar.

Kontakta oss gärna med er förfrågan.

 

Beståndskonvertering

Många bibliotek ser fördelar med att konvertera sina äldre beståndsposter, så att även de blir tillgängliga i Libris. Detta är något som BTJ gärna hjälper till med.

En stor del av landets bibliotek har anslutit sig till den nationella katalogen Libris. Att vara ett Librisanslutet bibliotek innebär att man får sina poster från- och har sitt bestånd synligt i Libris. Detta gäller från det datum man Librisanslöt sig.

I dagens snabba medielandskap med korta livscykler ses det som viktigt att även lyfta det äldre beståndet. Bibliotek som gör en beståndskonvertering bidrar även till att informationen om bibliotekets bestånd i Libris blir så fullständig och korrekt som möjligt. Detta helt i linje med tanken om det kollektiva ansvaret för vår nationella katalog.

En beståndskonvertering är relevant för samtliga bibliotek som har sitt post-flöde från Libris, oavsett om man har tjänsten Bibliografisk service eller ej. Konverteringen sker inte per automatik, utan måste utföras manuellt, post för post. BTJ hjälper gärna till att genomföra detta.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor.

Konvertering till Dewey

Att byta klassifikationssystem är ett omfattande arbete. Alla medier i ett biblioteks bestånd ska få en ny klassning. Det rör sig inte sällan om hundratusentals verk som ska omklassificeras. Arbetsinsatsen och kunskaperna som krävs kan vara avskräckande. Samtidigt finns det många bibliotek som vill gå över till det internationellt gångbara systemet Dewey decimalklassifikation.

Sedan 2011 använder Kungliga biblioteket och många forsknings- och specialbibliotek systemet Dewey decimalklassifikation för att klassificera böcker och andra media. Sedan dess har ett antal kommunala folkbibliotek också valt att gå över från det svenska systemet SAB. För att processen ska gå smidigt och korrekt till finns möjligheten att anlita BTJ. Vår katalogiseringsavdelning har lång erfarenhet av katalogisering i både SAB och Dewey, kunskaper som vi använder för att genomföra en effektiv konvertering med hög kvalitet. Tillsammans med er går vi igenom er katalog och adderar deweyhylla på era befintliga poster.