Annonsera med BTJ

BTJ har nära kontakt med inköpare och beställningsansvariga på Sveriges folkbibliotek. Vår butik, inköpsvägledning och BTJ-häftet används av nära 90 procent av folkbiblioteken i Sverige. Ett stort antal förlag annonserar redan löpande med BTJ, nu gör vi det enklare för fler förlag att nå Sveriges bibliotek.

Information om annonsering hos BTJ i pdf-format

Annonsera i BTJ-häftet

När du annonserar i BTJ-häftet når ditt budskap inköpare på nära 1000 kommunala huvudbibliotek och filialer samt många skolbibliotek, sjukhusbibliotek, myndigheter och företag. Häftet är sedan 70 år ett av de viktigaste verktygen i bibliotekens inköpsarbete. BTJ-häftet utkommer med 24 nummer per år, det gäller för både tryckt och digitalt häfte såväl som för vårt nyhetsbrev. Inköpsvägledningen i Butiken uppdateras lika ofta.

Tryckta BTJ-häftet

 • Nå nära 1500 inköpare på bibliotek
 • Ett av de viktigaste inköpsverktygen på biblioteken
 • Bli synlig i en trycksak som läses med omsorg av några av Sveriges tyngsta bokinköpare

I vårt tryckta häfte finns annonsplats på omslagets insida, baksida och i mittuppslaget.
Här hittar du utgivningsplanen.


Helsida
Pris: 15 000 kr
Storlek: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
Filformat: högupplöst pdf

 

 


Halvsida
Pris: 8 000 kr
Storlek: 210 x 148 mm + 3 mm utfall
Filformat: högupplöst pdf

 


Digitala BTJ-häftet

Gå till Digitala BTJ-häftet

 • Nå inköpare på majoritet av alla kommunala bibliotek
 • Låt ditt budskap synas där nära 3000 personer arbetar med bokinköp varje vecka
 • Kommunicera direkt med de som köper in böcker till flera av Sveriges största bibliotek

Det digitala häftet publiceras enligt det tryckta häftets utgivningsplan. Den digitala annonsen exponeras från det digitala häftets första publikationsdatum till nästföljande häftes första publikationsdatum. Det innebär två veckors annonstid.


Annons

Pris: 2 000 kr
Publicering: 2 veckor
Bredd: 235 px
Höjd: 150 px
Upplösning: 72 dpi
Filformat: jpg
Länk: Valfri adress

 

Här hittar du utgivningsplanen för både det tryckta och digitala BTJ-häftet.

Alla priser som anges är exklusive moms. Annonsören ansvarar för att annonsinnehållet är korrekt och levererat enligt tidplan. Annonsmaterial ska vara BTJ till handa två veckor före publicering. För digitala häftet och butiken förbehåller vi oss rätten att addera en liten informationsruta med ordet ”annons”, om det inte tydligt framgår att er banner är en annons.

Boka annons

Annonsera i Butiken

Gå till Butiken

 • Kommunicera till inköpare på skolbibliotek, företag, myndigheter och majoriteten av alla kommunala bibliotek
 • Inköpare med stora budgetar tar del av ert budskap där de fattar inköpsbeslut
 • Nå tusentals besökare på en av Sveriges viktigaste sajter för inköp av media

BTJ:s butik används både för direkta inköp och som ett inköpsstöd för att ta del av recensioner. Annonsutrymmet köps i tvåveckorsperioder med valfritt startdatum.

Dragspelsannons
Pris: 4 000 kr
Publicering: 2 veckor
Länk: Valfri adress

Annons
Pris: 2 000 kr
Publicering: 2 veckor
Länk: Valfri adress


Alla priser som anges är exklusive moms. Annonsören ansvarar för att annonsinnehållet är korrekt och levererat enligt tidplan.
Annonsmaterial ska vara BTJ till handa två veckor före publiceringsdag. För digitala häftet och butiken förbehåller vi oss rätten att addera en liten informationsruta med ordet ”annons”, om det inte tydligt framgår att er banner är en annons.

Boka annons

Annons i BTJ:s nyhetsbrev

 • Nå 90 procent av alla kommunala bibliotek och deras inköpare
 • Skapa uppmärksamhet för din bok tidigt i beslutsprocessen

En tilläggstjänst för att direkt hamna i inkorgen hos tusentals inköpare runt om i biblioteks-Sverige. Annonsutrymme i vårt nyhetsbrev är en tilläggstjänst och går endast att kombinera med våra övriga annonstjänster. Nyhetsbreven går ut inför varje kommande publicering av våra häften och skickas ut 24 gånger per år.


Annons
Pris: 5 000 kr
Bredd: 600 px
Höjd: 180 px
Upplösning: 72 dpi
Filformat: jpg
Länk: Valfri adress

Alla priser som anges är exklusive moms. Annonsören ansvarar för att annonsinnehållet är korrekt och levererat enligt tidplan. Annonsmaterial ska vara BTJ till handa två veckor före publiceringsdag.

Boka annons

Annonsera i Pronto

Pronto

Nytt för 2023 är att det går att annonsera i våra populära kundtidning Pronto!

Pronto kommer ut med 3 nummer per år och når 100 procent av landets folkbibliotek. Läs mer om Pronto här!

Varje nummer har ett eget tema. För information om teman för 2023 samt produktionsplan – kontakta oss!

 

 

Helsida
Pris: 10 000 kr
Storlek: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
Filformat: högupplöst pdf

 

 

Halvsida
Pris: 5 000 kr
Storlek: 210 x 148 mm + 3 mm utfall
Filformat: högupplöst pdf

 

Alla priser som anges är exklusive moms. Annonsören ansvarar för att annonsinnehållet är korrekt och levererat enligt tidplan. Annonsmaterial ska vara BTJ till handa två veckor före publiceringsdag.

Boka annons

För grafikinstruktioner och dimensioner se PDF med tekniska upplysningar.