Vårt engagemang

På BTJ engagerar vi oss i vår omvärld för att göra skillnad även utanför vår egen verksamhet. Därför samarbetar vi med organisationer som ligger i linje med vår kultur, vårt varumärke och våra värderingar.

Vi som arbetar på BTJ vill ge människor tillgång till det innehåll som formar ett öppet, demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Därför samarbetar vi varje år med en organisation som vi vill stötta lite extra. Nedan kan du se vilka organisationer vi stöttat under de senaste åren.

2023 

BTJ inleder under 2023 ett samarbete med organisationen Helamalmö, som arbetar med social rättvisa och hållbarhet. Organisationen lägger särskilt fokus på barn och unga i Malmö. Helamalmö grundades 2004 och har årligen tusentals besökare i sina verksamheter. Helamalmös verksamhet på Nydala i Malmö har väckt intresse både i nationella och internationella sammanhang. Nicolas Lunabba, Helamalmös verksamhetsledare, har blivit en aktiv röst i debatten gällande barn och ungas skilda livsvillkor och vilka insatser som behövs för att skapa social förändring.

Under 2023 öppnar Helamalmö en ny verksamhet på Möllan i Malmö, vars syfte är att engagera och skapa samhällsengagemang för unga vuxna och vuxna. I verksamheten kommer det att finnas ett bibliotek, möteslokaler och en scen där aktiviteter kring frågor om samhällsförändring, kunskapsförmedling samt social rättvisa och hållbarhet kommer vara i fokus. BTJ står bakom dessa värderingar genom att vi vill ge människor tillgång till det innehåll som formar ett öppet, demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Därför stöttar BTJ Helamalmös verksamhet genom att under 2023 bidra med 50.000 kronor till böcker för att bygga upp deras bibliotek på Möllan. Ett bibliotek som vi på BTJ tror kan bli ett viktigt nav i Helamalmös pågående arbete. Hur arbetet med den nya verksamheten på Möllan växer fram kommer ni att kunna följa i våra nyhetsbrev, BTJ kommer fortlöpande att publicera intervjuer med verksamhetsledaren Nicolas Lunabba. Vi på BTJ ser mycket fram emot att ett gott samarbete för att stötta uppbyggnaden av biblioteket under 2023.

 

2022

Under 2022 samarbetar BTJ med Dyslexiförbundet för att öka kunskapen och förståelsen för dyslektikers utmaningar i vardagen. Detta gör vi genom att sprida kunskap och information till Sveriges bibliotek om utmaningarna med att vara dyslektiker och hur vi kan ge ökad tillgång till media för denna målgrupp. Som en del i detta arbete har BTJ publicerat en video där Sara Rydin på Dyslexiförbundet berättar om vad bibliotek kan göra för att underlätta för fler att ta del av deras utbud.

Helene Kindstedt, rådgivare på Dyslexiförbundet.

Här svarar Helene Kindstedt, rådgivare vid Dyslexiförbundet på några frågor om organisationens arbete.

Vad gör Dyslexiförbundet?

– Dyslexiförbundet arbetar för de som har svårt att läsa, skriva eller räkna, för deras anhöriga och andra intresserade.

Vad betyder biblioteken för de svenskar som har dyslexi?

– För dyslektiker är det extra viktigt att få tillgång till tryckta böcker och talböcker som väcker läslust. Fler och mer tillgängliga bibliotek med bibliotekarier som kan vägleda är därför en prioriterad fråga för oss.

Vilken typ av media är lättast för dyslektiker att ta till sig?

– För de som har dyslexi är det väldigt viktigt att läsa och lyssna på fiktion och faktaböcker från tidig ålder, detta för att bredda sitt ordförråd och motverka en del av de effekter som dyslexin annars kan föra med sig. Många med dyslexi föredrar talböcker framför tryckta böcker, men det beror också på vilken typ av text det handlar om. Ibland passar den tryckta boken bättre.

 

 

2021

Under 2021 samarbetade BTJ med Svenska Pen för att värna vikten av yttrandefrihet och tryckfrihet i det demokratiska samhället. Vi arbetade med att sprida kunskap om Svenska Pen till Sveriges bibliotek, bland annat genom att lyfta fram frågor kring tryck- och yttrandefrihet i våra digitala nyhetsbrev samt i vår kundtidning Pronto. Vi genomförde även en kampanj för att uppmärksamma fristadsförfattare i Sverige och deras verk.

 

 

Barnfonden

2020

Under 2020 hade BTJ ett fortsatt samarbete med Barnfonden genom att stötta programländer med böcker och material för att utrusta skolbibliotek i länder med demokratiska utmaningar.

Barnfonden

2019

Under 2019 samarbetade BTJ med organisationen Barnfonden genom att stötta programländer med bland annat biblioteksutrustning. Detta för att stödja öppna, demokratiska processer i länder utanför Sverige.

Under Bokmässan 2019 samarbetade vi med Barnfonden som var med vid vår monter för att sprida information kring det pedagogiska material vi skapat för bibliotek och skolor kring Barnkonventionen.