Tidtabell för BTJ-häftet

2021/2022

Häfte nr.
Digitalt Häfte tillgängligt
Preliminär distribution
Sista beställningsdag
1
tisdag 1 dec
 v. 50
28.12 2020
2
tisdag 15 dec
v. 52
11.1
3
tisdag 12 jan
v. 3
8.2
4
tisdag 26 jan
v. 5
22.2
5
tisdag 9 feb
v. 7
8.3
6
tisdag 23 feb
 v. 9
22.3
7
tisdag 9 mars
 v. 11
12.4
8
tisdag 23 mars
 v. 13
26.4
9
tisdag 13 april
 v. 16
10.5
10
tisdag 27 april
 v. 18
 24.5
11
tisdag 11 maj
 v. 20
7.6
12
tisdag 25 maj
 v. 22
21.6
13
tisdag 8 juni
 v. 24
5.7
14
tisdag 22 juni
 v. 26
26.7
15
tisdag 6 juli
 v. 28
 16.8
16
tisdag 27 juli
 v. 31
30.8
17
tisdag 17 aug
 v. 34
13.9
18
tisdag 31 aug
 v. 36
27.9
19
tisdag 14 sep
 v. 38
11.10
20
tisdag 28 sep
 v. 40
25.10
21
tisdag 12 okt
 v. 42
8.11
22
tisdag 26 okt
 v. 44
22.11
23
tisdag 9 nov
 v. 46
6.12
24
tisdag 23 nov
 v. 48
20.12
1
tisdag 7 dec
 v. 50
17.1 2022
2
tisdag 21 dec
 v. 52
31.1 2022
3
tisdag 18 jan
 v. 4
14.2 2022
4
tisdag 1 feb
 v. 6
28.2 2022
5
tisdag 15 feb
 v. 8
14.3 2022