Beställning av talböcker

BTJ sköter, på uppdrag från MTM, försäljning av talböcker till alla bibliotek i Sverige. Alla talböcker ni hittar i Legimus där MTM, BTJ eller TPB står som utgivare är beställningsbart.


Priser
Biblioteksutrustad DAISY-talbok med Annotationsetikett 255 kr
Outrustad DAISY i pappficka med Annotationsetikett 100 kr
Outrustad DAISY i pappficka 50 kr
Alla priser är exklusive moms.