För dig som är Librisbibliotek

Bibliografisk service i nationell katalog innebär att du får stöd i uppbyggnaden och underhållet av din lokala katalog genom att BTJ övertar uppdraget gällande registrering i Libris för kundens räkning. Tjänsten erbjuds i samråd med KB och möjliggörs genom att du som Librisregisterande bibliotek kan låta en extern aktör utföra registrering i Libris.

BTJ kommer att fortlöpande underhålla och uppdatera bibliografiskt metadata för ditt material. Du kan, precis som idag, använda dig av Libris förvärvsrutin för att beställa en post när du gör inköp. BTJ uppdaterar och kompletterar sedan posterna i Libris – du behöver alltså inte göra jobbet själv.

BTJ katalogiserar material i Libris med utgångspunkt i kundernas mediebeställningar och katalogiseringsuppdrag från kund, men även den svenska utgivningen av böcker och andra medier. Fullständiga poster levereras till Libris i ett tidigt skede, vilket även underlättar för utrustning av medier.

Posterna håller hög kvalité och innehåller folkbiblioteksspecifika mervärden som t.ex. skönlitterära ämnesord och innehållsbeskrivningar. Det gäller såväl mångspråk som andra medier.

Vid beståndsregistrering för ditt bibliotek kan BTJ erbjuda hyllsignum enligt BTJ:s rygg och hyllsignaturer för SAB eller BTJ:s rygg och hyllsignaturer för DDK.

Du kommer även att ha möjlighet att skicka in eget material till BTJ för titelbladkatalogisering. Titelbladskvoten (antal fria katalogiseringar av inskickat material som ingår i abonnemanget) baseras på en procentsats av kommunens storlek inklusive ett fast antal. För mer information se Prislista 2021, samt Kvot fria katalogiseringar 2021.

I tjänsten ingår även ett användarkonto till BURK-sök. Du får alltså automatiskt tillgång till ytterligare en söktjänst. För mer information om BURK-sök och villkor för tjänsten, klicka här.

Priset för tjänsten baseras på kommunstorlek.