För dig som har Bibliografisk service idag

Idag heter vår tjänst Bibliografisk service i nationell katalog. Sedan våren 2019 levererar vi tjänsten via Libris nationella flöde så att alla nya eller uppdaterade katalogposter blir tillgänglig för alla. Samtidigt som våra kunder på ett smidigt sätt uppfyller sina åtaganden mot libris behåller vår tjänsts lokala fördelar. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till Sveriges gemensamma öppna bibliotekskatalog.

För dig som är Bibliografisk service-kund kommer förändringen att innebära det här:

Tidigare kom dina katalogposter från BTJ:s centrala databas BURK. Sedan 2019 kommer dina katalogposter istället från Libris. BTJ katalogiserar kontinuerligt sina kunders material i Libris. Utgångspunkten för det som katalogiseras är kunders mediebeställningar, katalogiseringsuppdrag från kund, den svenska utgivningen av böcker och andra medier.

Posterna håller hög kvalité och innehåller folkbiblioteksspecifika mervärden som till exempel skönlitterära ämnesord och innehållsbeskrivningar. Det gäller såväl mångspråk som andra medier.

Det är precis som före övergången till Libris att skicka in material för titelbladkatalogisering. Titelbladskvoten (antal fria katalogiseringar av inskickat material som ingår i abonnemanget) baseras på en procentsats av kommunens storlek inklusive ett fast antal. För mer information, klicka här. Se prislista för materialtyper här.

Förkortad katalogisering är inte möjligt i Libris. För att ge fortsatt folkbiblioteksanpassad service kommer BTJ fortsätta att leverera poster med förkortad katalogisering från BURK. Poster från BURK är inte fritt tillgängliga likt Librisposterna utan nyttjanderätten regleras i likhet med nuvarande avtal för Bibliografisk service.

I tjänsten ingår även ett användarkonto på tjänsten BURK-sök. Du får alltså automatiskt tillgång till ytterligare en söktjänst. För mer information om BURK-sök och villkor för tjänsten, klicka här.

Vad behöver mitt bibliotek göra?

  1. För att fortsätta få Bibliografisk service med poster från Libris behöver du skriva ett nytt avtal för tjänsten. Ett erbjudande om nytt avtal ska ha skickats ut till dig under 2018.Priset är baserat på kommunstorlek, vilket innebär att det kan förekomma prisförändringar jämfört med det pris du betalar idag för Bibliografisk service (och BURK-sök.)
  2. Senast 30 september 2018 behöver du ta ha tagit kontakt med Kungl. biblioteket för att bli Librisregistrerande bibliotek. Anslutningsprocessen sker i dialog med KB och kommer att vara speciellt anpassad för dig som är Bibliografisk service-kund.

För mer information om hur du går till väga ber vi dig skicka en intresseanmälan till KB om att bli Librisregistrerande: Intresseanmälan