Bli lektör för BTJ

Som lektör får du läsa nyutgivna böcker och skriva en recension som ligger till grund för inköpsarbetet på bibliotek och andra organisationer som har tjänsten Inköpsvägledning.

Redaktionen på BTJ producerar 24 häften per år, både digitalt och fysiskt, och presenterar omdömen på en stor andel av alla böcker utgivna i Sverige. De flesta böcker får ingen annan recension, som lektör fyller du därför en viktig uppgift när du bidrar med förhandsinformation om nya böcker.

När en bok är redo att bli utgiven skickar förlaget på ett tidigt stadium in boken till vår redaktion. Redaktionen väljer en lämplig lektör med specialistkunskap utifrån bokens ämnesområde eller typ.
Sedan skickas boken till lektören som läser och skriver ett omdöme inom en relativt snäv tidsram. Därför är det viktigt att du också är en mycket van och noggrann läsare. Efter en kvalitetskontroll av en redaktör publiceras omdömet i vår inköpsvägledning.

BTJ:s recensionsverksamhet är viktig för inköpare, förlag och författare och vi är mycket noga i vårt kvalitetsarbete. Redaktören och lektörens obundenhet och opartiskhet är väsentlig för att tjänsten ska vara relevant för bibliotekens förmedlingsuppdrag.