Bibliografisk service i nationell katalog

Bibliografisk service i nationell katalog hjälper dig att bygga upp och underhålla din lokala bibliotekskatalog med hög kvalité och till en låg kostnad. Du får ett effektivare inköpsarbete och förenklar bibliotekets medieflöde. Du uppfyller även åtagandet som Librisbibliotek genom att överlåta ansvaret för registrering i Libris till BTJ.

En tjänst som förenklar bibliotekets mediahantering

För alla folkbibliotek är en smidig mediehantering grundläggande för verksamheten. Bibliografisk service (numera i Libris för Librisbibliotek) är en klassisk tjänst med vilken ditt biblioteks mediehantering förenklas och förbättras. Hela flödet från inköp, till katalogisering och utrustning, förenklas och biblioteket sparar därmed in mycket tids- och kompetenskrävande arbete.

Folkbibliotekens behov får styra

På BTJ katalogiseras ett representativ urval av det material som folkbiblioteken normalt köper in. Urvalet beaktar också våra kunders mediebeställningar (oavsett medieleverantör) och den svenska utgivningen. Det innebär att bibliotek med Bibliografisk service får en snabb hantering av sitt material. Katalogiseringsunderlag utbyts i regelmässigt mellan leverantörer. Katalogposten kan därför vanligen skapas innan boken är levererad.

Bibliografisk information anpassad till folkbiblioteken

Poster levererade från BTJ berikas även med bibliografisk information som är anpassad för folkbiblioteken. Det innefattar innehållsbeskrivningar, skönlitterära ämnesord, förkortad katalogisering, SAB-klassifikation, hyllsignum, uppgifter om fortsättningsarbeten och mer. Tjänsten innebär även en speciell service när det gäller mångspråk, eftersom BTJ katalogiserar samtliga språk och berikar posterna med mervärden som annotationer.

Periodikapaket
Periodikapaket ingår i tjänsten Bibliografisk service, och ger dig:

  • Årlig uppdatering av tidskriftsbeståndet i din katalog
  • Automatisk leverans i oktober av nästa års periodikaposter
  • Löpande underhåll i katalogen av information som förändras
  • Meddelanden om titelbyten

Du kan också välja översiktsposter som du kan använda som komplement till årgångsposterna eller som standardpost i och länk till tidskriftsmodulen.

Kontakta Stefan Wern om du vill veta mer om Periodikapaket.

En smidig övergång till Libris

En tanke med Bibliografisk service i nationell katalog, är att det ska bli en så smidig övergång som möjligt att bli ett Librisregistrerande bibliotek. För att övergången ska bli just så effektiv som möjlig för Bibliografisk service-kunder, innefattar tjänsten därför även regelanpassning i kundens katalog till Libris standarder och regelverk. Standarder som förändras är bland annat romanisering, ämnesordssystem och praxis för val av namnform.

För att på bästa sätt stödja ditt bibliotek i övergången till Libris, har vi samlat information kring det praktiska här.

Frågor och svar - FAQ
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring Bibliografisk service i nationell katalog.