Bibliografisk service i nationell katalog

Sveriges bibliotek förtjänar en samlad nationell katalog av hög kvalitet. Uppdaterad, med försörjning av poster på mångspråk och med fritt tillgänglig metadata som grund för att skapa nya digitala bibliotekstjänster.

Nu tar BTJ ett stort språng närmare denna vision tillsammans med KB, medieleverantörer och våra kunder. Under 2019 kommer vår tjänst Bibliografisk service att bli till Bibliografisk service i nationell katalog och levereras via Libris nationella flöde – och därmed göra det BTJ skapades för att göra: serva och växa tillsammans med Sveriges bibliotek.

Samma tjänst i annan databas

Tjänsten Bibliografisk service kommer med start april 2019 att levereras via Libris nationella flöde.*

Precis som med dagens Bibliografisk service kommer BTJ att berika katalogposter då i Libris med mervärden anpassade efter folkbibliotekens bibliografiska behov: innehållsbeskrivningar, skönlitterära ämnesord och information om fortsättningsarbeten. Vi möter även folkbibliotekens behov av katalogposter på samtliga språk och medietyper.

Folkbiblioteksspecifik praxis som i dagsläget ej används i Libris – som förkortad katalogisering – kan levereras via BTJ:s databas BURK.

Mer än bara katalogposter

Katalogposter skapas av BTJ i Libris med utgångspunkt bl.a. i kundernas mediebeställningar. Genom samarbete med andra leverantörer på marknaden kommer tjänsten att fungera likadant oberoende av vilken medieleverantör du som kund har.

BTJ registrerar även bestånd samt hyllsignum enligt kundens val i Libris, och katalogposten exporteras till bibliotekets lokala system. Poster direkt vid beställning underlättar vid reservationer och garanterar tidig och korrekt utrustningsinformation.

Utbyte av utrustningsinformation och katalogiseringsunderlag sker i högre utsträckning mellan leverantörer vilket minskar arbetet med titelblad och annat manuellt arbete med katalogen.

Periodikapaket
Periodikapaket ingår i tjänsten Bibliografisk service, och ger dig:

  • Årlig uppdatering av tidskriftsbeståndet i din katalog
  • Automatisk leverans i oktober av nästa års periodikaposter
  • Löpande underhåll i katalogen av information som förändras
  • Meddelanden om titelbyten

Du kan också välja översiktsposter som du kan använda som komplement till årgångsposterna eller som standardpost i och länk till tidskriftsmodulen.

Kontakta Stefan Wern om du vill veta mer om Periodikapaket.

En smidig övergång till Libris

En tanke med Bibliografisk service i nationell katalog, är att det ska bli en så smidig övergång som möjligt att bli ett Librisregistrerande bibliotek. För att övergången ska bli just så effektiv som möjlig för Bibliografisk service-kunder, innefattar tjänsten därför även regelanpassning i kundens katalog till Libris standarder och regelverk. Standarder som förändras är bland annat romanisering, ämnesordssystem och praxis för val av namnform.

För att på bästa sätt stödja ditt bibliotek i övergången till Libris, har vi samlat information kring det praktiska här.

Frågor och svar - FAQ
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring Bibliografisk service i nationell katalog.