För dig som har Bibliografisk service idag

Fr.o.m. 1 april 2019 erbjuder BTJ tjänsten Bibliografisk service i nationell katalog – som ger dig samma service men även gör att dina nya katalogposter fr.o.m. 1 april 2019 är synliga i Libris.

För dig som är Bibliografisk service-kund kommer förändringen att innebära det här:

Idag kommer dina katalogposter från BTJ:s centrala databas BURK. Fr.o.m. 2019 kommer dina katalogposter istället att komma från Libris. BTJ kommer att kontinuerligt katalogisera sina kunders material i Libris. Utgångspunkten för det som katalogiseras är kunders mediebeställningar, katalogiseringsuppdrag från kund, den svenska utgivningen av böcker och andra medier.

Posterna håller som idag hög kvalité och innehåller folkbiblioteksspecifika mervärden som t.ex. skönlitterära ämnesord och innehållsbeskrivningar. Det gäller såväl mångspråk som andra medier.

Precis som idag kommer du ha möjlighet att skicka in material för titelbladkatalogisering. Titelbladskvoten (antal fria katalogiseringar av inskickat material som ingår i abonnemanget) baseras på en procentsats av kommunens storlek inklusive ett fast antal. För mer information, klicka här. Se prislista för materialtyper här.

Förkortad katalogisering är inte möjligt i Libris. För att ge fortsatt folkbiblioteksanpassad service kommer BTJ fortsätta att leverera poster med förkortad katalogisering från BURK. Poster från BURK är inte fritt tillgängliga likt Librisposterna utan nyttjanderätten regleras i likhet med nuvarande avtal för Bibliografisk service.

I tjänsten ingår även ett användarkonto på tjänsten BURK-sök. Du får alltså automatiskt tillgång till ytterligare en söktjänst. För mer information om BURK-sök och villkor för tjänsten, klicka här.

Vad behöver mitt bibliotek göra?

  1. För att fortsätta få Bibliografisk service med poster från Libris behöver du skriva ett nytt avtal för tjänsten. Ett erbjudande om nytt avtal ska ha skickats ut till dig under 2018.Priset är baserat på kommunstorlek, vilket innebär att det kan förekomma prisförändringar jämfört med det pris du betalar idag för Bibliografisk service (och BURK-sök.)
  2. Senast 30 september 2018 behöver du ta ha tagit kontakt med Kungl. biblioteket för att bli Librisregistrerande bibliotek. Anslutningsprocessen sker i dialog med KB och kommer att vara speciellt anpassad för dig som är Bibliografisk service-kund.

För mer information om hur du går till väga ber vi dig skicka en intresseanmälan till KB om att bli Librisregistrerande: Intresseanmälan