Insatskatalogisering – Så funkar det

Genom BTJ:s Insatskatalogisering tar vi hand om katalogisering och klassificering för ditt bibliotek eller företag. Vi erbjuder professionell katalogisering, klassificering och ämnesord i olika databaser. Vi arbetar utifrån kontrollerade internationella regler.

På BTJ har vi expertis på ca 140 språk och håller oss uppdaterade med den senast utvecklingen inom bibliografisk information. Vi hanterar dagligen en stor mängd olika typer av material så som exempelvis tryckta böcker, tidskrifter, ljudböcker, talböcker, elektroniska resurser, film och musik.

Katalogposter kan exporteras till flera olika lokala bibliotekssystem och databaser, och vi diskuterar gärna just ditt behov och dina förutsättningar.

Såhär fungerar det i praktiken.

Så funkar det i tre enkla steg efter att du gjort din beställning

  • Du skickar det media du vill ha katalogiserat till oss (detta skickas såklart tillbaka till er när vi är klara). Alternativt skickar ni digitala kopior till oss, av de delar av boken som vi behöver för uppdraget.
  • Katalogposterna skapas eller uppdateras enligt överenskommelse.
  • Mediet är sedan redo för hyllan och tillgängliggörs via er katalog.

Information leverans av digitala kopior:

1, Kopiera titelsidan
Titelsidan är viktigast för katalogiseringen. Här hämtas uppgifter om författare och titel. Ofta sitter den ett par sidor in i boken (först kan det komma några tomma blad, därefter ev. ett förtitelblad som antingen består av titel eller författarnamn eller en serieuppgift). Titelsidan måste vi ha! Om där inte finns någon, berätta det!

2, Kopiera uppgift om utgivning m.m.
Uppgifter om förlag, tryckår, upplaga, författare, redaktörer, översättare, illustratörer, originaltitel, ISBN-nummer m.m. finns ofta på titelsidans baksida eller ibland allra sist i boken (kolofon).

3, Kopiera omslaget
Om uppgifterna på omslaget (inkl. ryggen) skiljer sig från dem på titelsidan eller om titelsidan saknas, behöver vi kopior på omslaget. Här kan också finnas uppgifter om serie.

  • Skriv antal sidor, illustrationer och ev. bilagor
  • sista paginerade sidan
  • om sidorna är onumrerade, räkna och skriv antal inom [ ]. Om fler än 100 sidor, räcker det med
  • antal sidor avrundat till närmaste tiotal.
  • om publikationen är illustrerad (dvs har 3 eller flera illustrationer)
  • ev. lösa bilagor (t ex kartor, CD-skivor)

4, Skriv om du vill ha post eller etikett

5, Skriv avsändare
Stämpla eller skriv bibliotekets namn på varje titelblad, skriv också gärna vem som är kontaktperson.

6, Skicka till BTJ
Skanna och mejla till adressen du fick av oss när du gjorde din beställning.

Skicka gärna ett mejl för varje objekt och samla kopiorna i 1 fil, om möjligt