Lägg till verk/omslagsbild

Alla bibliotek vill ha en attraktiv katalog!

Abonnerar du på Syndetic Solutions från BTJ och saknar bilder på titlar i din katalog? Fyll då i titel och EAN/ISBN här i formuläret så ser vi till, i den mån det är möjligt, att det läggs till en bild som kopplas till verket i din katalog.

Omslagsbilder* döps till EAN/ISBN (ex: 5030930051952) och laddas upp i formuläret nedan.

Detta möjliggör för er att komplettera med omslagsbilder till titlar som är unika för just ert bibliotek.

*I den mån BTJ har rättighet att ladda upp omslagsbild gör vi det.