BTJ:s medlemsförmåner för Montessoriförbundet

Fixa skolbiblioteket inför vårterminen. Utnyttja din förmån som medlem i Montessoriförbundet och få rabatt på smarta lösningar från BTJ.

BTJ har flera tjänster som underlättar för skolor som vill ha ett funktionellt bibliotek med aktuellt innehåll. Det är en förutsättning för att integrera biblioteket i övrig pedagogisk verksamhet. Det ger ett lyft för elevernas resultat och måluppfyllelse, det visar både forskningen och vår erfarenhet.

BESTÄLL SKOLBIBLIOTEKSTJÄNSTER

Starta

För skolan som vill bygga upp ett nytt skolbibliotek

Våra bibliotekarier gör kvalitativa urval och sköter inköp av media till er. Allt enligt läroplanen och med elevernas läsglädje i åtanke. En tidsbesparande tjänst som höjer kvalitén på ditt skolbibliotek.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

Fyll på

Följ utgivning och läroplan

Få mer tid att arbeta med verksamheten! BTJ hjälper till med inköpen till ert skolbibliotek. Med vår tjänst ”Fyll på” har ni alltid ett uppdaterat bibliotek. Böcker levereras löpande under året. Vi hjälper er att göra ert skolbibliotek till en pedagogisk resurs för elever och pedagoger. Urvalen innehåller litteratur både för elevernas egen fria läsning och för det som behövs i undervisningen.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

VisaVal

Förmedlings och inköpsstöd för skolan

VisaVal är ett smart inköpsstöd! Hitta snabbt, få koll på utgivningen och beställ enkelt. Titlarna visas med inköpsvägledande recensioner, som skrivs av våra oberoende lektörer, unikt för BTJ. Recensionerna används också som underlag i det litteraturförmedlande och läsfrämjande arbetet.  VisaVal är ett lätt webbaserat inköpsverktyg där man kan välja enligt klassnivå och/eller temaurval enligt läroplan.

Just nu får alla medlemmar i Montessoriförbundet VisaVal på köpet under hela år 2020 när de beställer tjänsterna Starta eller Fyll på.

Priset för VisaVal beräknas per elev och år. Medlemmar i Montessoriförbundet har 10 procents rabatt.

Tjänst Standardpris Förmånspris Rabatt Paketinnehåll
VisaVal 11 kr/elev 10 kr/elev 10% Tjänsten VisaVal till stöd vid inköp och förmedling av barn- och ungdomsmedia Beställ

ArtikelSök

En klok och kaxig söktjänst

Artikelsök är en söktjänst och artikeldatabas för elever, bibliotekarier och lärare. Användaren kan söka bland 2,4 miljoner källhänvisande och kvalitetsgranskade artiklar. Många av artiklarna kan läsas direkt i tjänsten. ArtikelSök finns på många skolbibliotek i landet och har under 2019 nylanserats med ett nytt mer användarvänliga funktioner samt anpassat för att fungera lika bra i smartphones och surfplattor som på dator. ArtikelSök hjälper lärare och elever att nå läroplanens mål vad gäller informationssökning, källkritik och digital kompetens. Elever utvecklar fördjupade ämneskunskaper samt källkritiska och vetenskapliga förhållningssätt. ArtikelSök är ett lättanvänt sökverktyg för ditt skolarbete, och samtidigt en avancerad researchmotor för din forskning.

SKAPA GRATIS TESTKONTO

 

Årskurs Tjänst Standardpris Förmånspris Rabatt Paketinnehåll
Högstadiet Artikelsök 52 kr/elev 36 kr/elev 31% Standardpriset är baserat på skola med 250 elever. Totalpriset beräknas på skolans totala elevantal. Beställ

Praktika

Fortbildningsdagar för skolbibliotekarier, förskollärare och lärare

Praktika är endagskurser i de grundläggande delar som ingår i att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet och riktar sig till dig som är skolbibliotekarie eller lärare med skolbiblioteksansvar.

LÄS MER OM PRAKTIKA

Förmånsrabatter

Medlemmar i Montessoriförbundet har följande rabatter hos BTJ.

Paketlösningar och skolbibliotekstjänster:

Alla skolor som är medlemmar i Montessoriförbundet har 10 procents rabatt på BTJ:s skolbibliotekstjänster.

Årskurs Tjänst Standardpris Förmånspris Rabatt Innehåll
Förskola Starta 9 950 kr 9 000 kr 10% 75 titlar i snitt, outrustade, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Förskola Fyll på 4 100 kr 3 690 kr 10% 25 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Grundskola Starta 33 750 kr 30 375 kr 10% 200 titlar i snitt, outrustade, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Lågstadiet Fyll på F-3 liten 8 700 kr 7 830 kr 10% 50 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Lågstadiet Fyll på F-3 stor 16 400 kr 14 700 kr 10% 100 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Mellanstadiet Fyll på 4-6 liten 9 500 kr 8 550 kr 10% 50 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Mellanstadiet Fyll på 4-6 stor 19 000 kr 17 100 kr 10% 100 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Högstadiet Fyll på 7-9 liten 9 750 kr 8 775 kr 10% 50 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ
Högstadiet Fyll på 7-9 stor 19 500 kr 17 550 kr 10% 100 titlar/ år i snitt, abonnemang, böcker inkl. urvalsavgift Beställ

Priserna i tabellen inkluderar frakt. Det går endast att beställa åt en skola åt gången, för att beställa till flera skicka in formuläret en gång per skola, eller kontakta skolan@btj.se så hjälper vi dig med din beställning.

Förmånsrabatter vid mediainköp:
Svensk litteratur: 10% rabatt
Utländsk litteratur: 15% rabatt
Plastning: 25 kr/bok

För att köpa in media från BTJ behöver du ett login till vår butik. Du som är ny kund registrerar ett konto här.

SKAPA KONTO I BUTIKEN