BTJ:s medlemsförmåner för Montessoriförbundet

tecknad figur med armarna i kors
Ladda ditt skolbibliotek

Är du rektor och står din skola kanske just nu inför utmaningen att starta upp ett skolbibliotek? Har ditt skolbibliotek en bibliotekarie som har hand om alla medieinköp och säkerställer bibliotekets kvalitet? Eller är du en lärare med skolbiblioteksansvar som gärna skulle ta emot stöd? Vi har lösningen, och vi kan skolbibliotek. Utnyttja din förmån som medlem i Montessoriförbund och få rabatt på smarta lösningar från BTJ.

BTJ har flera tjänster som underlättar för skolor som vill ha ett funktionellt bibliotek med aktuellt innehåll. Det är en förutsättning för att integrera biblioteket i övrig pedagogisk verksamhet. Det ger ett lyft för elevernas resultat och måluppfyllelse, det visar både forskningen och vår erfarenhet.

Starta

För skolan som vill bygga upp ett nytt skolbibliotek

STARTA omfattar ett basutbud, hjälper dig att få ett kvalitetssäkrat skolbibliotek från grunden. Med lyhördhet för din skolas behov gör våra kunniga bibliotekarier ett kvalificerat urval av böcker och andra medieprodukter. Vi sköter allt från beställning till leverans och eventuell utrustning. Det ger dig snabbt ett skolbibliotek att räkna med. Och tiden att börja använda det som en resurs i både undervisning och läsfrämjande.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

Fyll på

Följ utgivning och läroplan

Vi på BTJ vet att det inte alltid finns tid att hänga med i den senaste bokutgivningen. Därför har vi skapat skolbibliotekstjänsten FYLL PÅ. Våra bibliotekarier har koll och sätter en ära i att löpande sy ihop nya bokleveranser som kompletterar det som redan finns på hyllorna hos er, alltid med läroplanen i åtanke. Så att du och dina kollegor kan ägna er tid åt verksamheten och eleverna.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

ArtikelSök

En klok och kaxig söktjänst

Artikelsök är en söktjänst och artikeldatabas för elever, bibliotekarier och lärare. Användaren kan söka bland 2,4 miljoner källhänvisande och kvalitetsgranskade artiklar. Många av artiklarna kan läsas direkt i tjänsten. Artikelsök finns på många skolbibliotek i landet och har under 2019 nylanserats med ett nytt mer användarvänliga funktioner samt anpassat för att fungera lika bra i smartphones och surfplattor som på dator. Artikelsök hjälper lärare och elever att nå läroplanens mål vad gäller informationssökning, källkritik och digital kompetens. Elever utvecklar fördjupade ämneskunskaper samt källkritiska och vetenskapliga förhållningssätt. Artikelsök är ett lättanvänt sökverktyg för ditt skolarbete, och samtidigt en avancerad researchmotor för din forskning.

SKAPA GRATIS TESTKONTO

 

Årskurs Tjänst Standardpris Förmånspris Rabatt Paketinnehåll
Högstadiet Artikelsök 52 kr/elev 28 kr/elev 54% Standardpriset är baserat på skola med 250 elever. Totalpriset beräknas på skolans totala elevantal. Beställ

Praktika

Fortbildningsdagar för skolbibliotekarier, förskollärare och lärare

Praktika är endagskurser i de grundläggande delar som ingår i att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet och riktar sig till dig som är skolbibliotekarie eller lärare med skolbiblioteksansvar.

LÄS MER OM PRAKTIKA

 

Förmånsrabatter

Medlemmar i Friskolornas riksförbund har följande rabatter hos BTJ.

Paketlösningar och skolbibliotekstjänster:

Alla skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund har 10 procents rabatt på BTJ:s skolbibliotekstjänster STARTA och FYLL PÅ.

Årskurs Tjänst Årskostnad Listpris Årskostnad Förmånspris Innehåll
Förskola STARTA 9 960 kr 9 000 kr 75 titlar Beställ
Förskola FYLL PÅ 4 100 kr 3 696 kr 25 titlar Beställ
Grundskola STARTA 33 756 kr  30 372 kr 200 titlar Beställ
Lågstadiet FYLL PÅ F-3 liten 8 700 kr 7 836 kr 50 titlar Beställ
Lågstadiet FYLL PÅ F-3 stor 16 404 kr 14 700 kr 100 titlar Beställ
Mellanstadiet FYLL PÅ 4-6 liten 9 504 kr 8 556 kr 50 titlar Beställ
Mellanstadiet FYLL PÅ 4-6 stor 18 996 kr 17 100 kr 100 titlar Beställ
Högstadiet FYLL PÅ 7-9 liten 9 756 kr 8 760 kr 50 titlar Beställ
Högstadiet FYLL PÅ 7-9 stor 19 500 kr 17 556 kr 100 titlar Beställ

Priserna inkluderar

  • Urvalsavgift
  • Administrationsavgift
  • Frakt
  • Fakturaavgift

Tillval
Plastning 25 kr per bok.

Det går endast att beställa åt en skola åt gången, för att beställa till flera skicka in formuläret en gång per skola, eller kontakta skolan@btj.se så hjälper vi dig med din beställning.

Övriga förmånsrabatter
Mediainköp: Svensk litteratur: 10% rabatt
Mediainköp: Utländsk litteratur: 15% rabatt
Praktika: Fortbildningsdagar: 15% rabatt

För att köpa in media från BTJ behöver du ett login till vår butik. Du som är ny kund registrerar ett konto här.

SKAPA KONTO I BUTIKEN