För skol-, sjukhus- och specialbibliotek

Bibliografisk service hjälper dig att bygga upp och underhålla din lokala bibliotekskatalog med hög kvalité och till en låg kostnad.

ÖVERFÖRING AV BIBLIOGRAFISKA POSTER
Grunden för Bibliografisk service är att bibliografiska poster i BURK överförs till katalogen i det lokala systemet. I BURK lagras allmän bibliografisk information och biblioteksspecifik information. Ett stort antal poster som skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker är också försedda med ämnesord.

Vid överföringen från BURK till den lokala katalogen kompletteras innehållet i posterna med biblioteksspecifik information. Om det lokala systemet tillåter det kan även ytterligare lokal informationen läggas till posterna.

I samband med nyförvärv behöver bibliotekens lokala katalog uppdateras. Med tjänsten Bibliografisk service erbjuds flera sätt att få dessa nya poster överförda. Alternativen är beställningar via LINK, BTJ.se, direktimport via BURK, beställningar för satsvis överföring via BURK och beställningar vid lokalisering.

Abonnera på Bibliografisk service