Katalogtjänster

En uppdaterad och sökvänlig bibliotekskatalog är en grundförutsättning för alla skolbibliotek. Med våra katalogtjänster för skolbibliotek hjälper vi till att bygga upp, underhålla och utveckla din lokala katalog.

För ett levande och sökvänligt bibliotek

Våra katalogtjänster underlättar hela flödet från inköp till katalogisering och utrustning. Det ger ditt skolbibliotek mer tid över till eleverna. Det ger också eleverna ett användbart verktyg när de ska lära sig att söka information i biblioteket. Samtidigt som katalogen blir en guide till läsglädjen.