Bli lektör för BTJ

BTJ har lektörer som tar del av media och skriver recensioner. Dessa används som stöd vid mediainköp. Vill du bli lektör för BTJ? Fyll i en intresseanmälan!