Bibliografisk service i nationell katalog – i korta drag

Komplett katalogservice för hela din kommun – en insats för Sveriges bibliotekskataloger Tidiga katalogposter för alla språk och medietyper Smidig övergång/fortsatt deltagande i den nationella katalogen Libris Bibehållen folkbiblioteksanpassad bibliografisk praxis Folkbiblioteksanpassade mervärden – även på andra språk och medietyper Tidig och korrekt utrustningsinformation Fritt tillgänglig information Minskat arbete med titelbladsunderlag Mer tid till att […]