DIREKTUPPHANDLING

En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 615 312 kronor. Bland de 231 kommuner som uttryckt intresse för Addas litteraturupphandling är det endast ett fåtal som köper media för ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens sida om direktupphandling.