Kontakt – Praktisk information BS

Ämnesord Maria Jörgensen maria.jorgensen@btj.se 046-180 162 Övriga frågor kring Bibliografisk service bs@btj.se 046-180 000 Titelbladskatalogisering titelblad@btj.se