Skolbibliotek – hur?

Har ditt skolbibliotek en bibliotekarie (kanske är det du?) som har hand om alla medieinköp och säkerställer bibliotekets kvalité? Eller är du en lärare med skolbiblioteksansvar – som gärna skulle ta emot stöd? Eller står din skola kanske just nu inför utmaningen att starta upp ett skolbibliotek? Vi har lösningen, och vi kan skolbibliotek. Läs […]