Utbildningsmaterial om barnkonventionen

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år och blir svensk lag efter nyår. För att uppmärksamma detta har BTJ och Barnfonden tagit fram ett fritt tillgängligt utbildningsmaterial konventionen. Du hittar materialet här