Argument – VisaVal

enkelt webbaserat inköpsverktyg för skolor filtrera och sök i ett kvalitetsurval tidig information om aktuell barn- och ungdomslitteratur över 300 titlar på svenska anpassade för grundskolan böcker på flera språk till det mångspråkiga skolbiblioteket fokusurval: tips på titlar utifrån ämnen och genrer