Viddla – presentationstext för bibliotekets hemsida

Bibliotekets hemsida är en av de viktigaste kommunikationskanalerna. Vårt tips är att utgå från den här texten när ni formulerar er. Röda partier ska ändras för att passa ert bibliotek.   Ladda hem text