Vi kan mångspråk

BTJ arbetar för att alla ska få tillgång till kunskap och kultur. Därför erbjuder vi media på många olika språk och bibliotekstjänster som stödjer mångspråksarbetet både vid inköp och förmedling.

Ett bibliotek som köper media via Inköpsvägledningen och katalogdata via våra Bibliografiska tjänster har ett komplett erbjudande att ta del av. Från urval, inköp, utrustning, katalogisering till förmedlingsstöd. Där alla delar sömlöst stärker förmågan att gå låntagarnas mångspråksbehov till mötes.

Ett brett erbjudande inom mångspråksmedia

Det talas minst 200 språk i Sverige. På BTJ arbetar vi intensivt med att knyta till oss kunniga förlag från många olika länder. Det gör att vi kan erbjuda böcker på fler språk och med ett bredare urval av titlar än vad som hade varit möjligt genom den svenska förlagsbranschen.

Vi levererar regelbundet litteratur på nära 40 av de vanligast förekommande språken i Sverige. Vi har också möjlighet att erbjuda media på ännu fler språk inom olika ämnen för olika målgrupper. Titlar för barn och vuxna, skönlitteratur och facklitteratur.

Internationella redaktionens arbete

BTJ har en egen redaktion, Internationella redaktionen, som arbetar med att välja ut mångspråkstitlar som sedan recenseras i BTJ-häftet. Det är ett arbete som ställer särskilda krav på redaktionsmedlemmarnas kompetens. De flesta av våra leverantörer och förlag har sina fästen i andra länder, vissa nära men andra längre bort. Avståndet resulterar i längre leveranstider. En annan väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till är till exempel att Sverige har en lång tradition av att producera högkvalitativ litteratur, särskilt när det kommer till barn- och ungdomslitteratur.

I många andra länder används t.ex. barn- och ungdomslitteraturen främst som ett medel för att förmedla moraliska och religiösa värderingar – värderingar som inte alltid stämmer överens med den svenska bibliotekens/skolans värdegrund. Därför är det extra viktigt att all mångspråkslitteratur som finns tillgänglig hos oss på BTJ läses av våra lektörer, så att ni får böcker med ett innehåll som vi/ni kan stå för.

Skolbiblioteket, en pedagogisk mångspråksresurs

Skolbiblioteket fyller en viktig roll för att skapa läslust hos eleverna och lyfta ämnesundervisningen för att stärka digital kompetens, informationskunskap och språklig förmåga. Och det går att göra på många språk.

Men i många skolor används skolbiblioteket så gott som aldrig i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk. Den reviderade läroplanen lägger stora förväntningar på skolbibliotekets roll och rektors möjligheter att integrera dess resurser i skolans övriga verksamhet.

Med skolbibliotekstjänster från BTJ blir det uppdraget enklare. Våra tjänster för mediainköp gör det möjligt att ha ett skolbibliotek som är aktuellt och anpassat till elevernas språkbehov.

Förmedla mångspråk, smartare

Ett bestånd med kvalitetsböcker på rätt språk är bara ett första steg. Vikten av bibliotekariens roll som kunskapsförmedlare kan inte överskattas. För att ge bibliotekarien rätt förutsättningar kan mångspråkstitlar utrustas med annotationer. Ett abonnemang på Bibliografisk service förser katalogen med metadata för media på alla världens språk, med värdefull information om böckernas innehåll som underlättar förmedlingsarbetet och ökar sökbarheten.

Inköpsvägledningen med BTJ-häftet gör det enkelt att hålla mångspråksbeståndet aktuellt. Varannan vecka publiceras nya och kommande titlar på ett stort antal språk. Det ger hundratals titlar på nära fyrtio språk per år.

Profiltjänst – Urval och Inköp

Det krävs både tid och kompetens för att kunna bevaka utgivningen och göra urval för inköp. Framförallt när det handlar om mångspråk.

Med en profiltjänst från BTJ bevakar vi valda delar av utgivningen och tar hand om hela inköpsprocessen till dig. Tillsammans går vi igenom det anslag och de språk ni vill ha hjälp med inköp kring.

Vi ser till att budgeten hålls och att bra urval görs. Sedan gör vi inköpen löpande till er. Smidigt, kompetent och underlättande.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på vad vi kan göra för just ditt bibliotek.

Det kompletta erbjudandet

Med flera bibliotekstjänster från BTJ finns blir det enkelt att fylla biblioteket med kvalitetslitteratur på många språk som är anpassat för låntagarna på just ditt bibliotek. Våra inköpsprofiler på olika språk samverkar med Inköpsvägledningen och Bibliografisk service och gör inköp av media mycket enklare. Ditt bibliotek får ett biblioteksanpassat urval med korrekt utrustade kvalitetstitlar levererade med bibliografisk information och annotationer på svenska.