Skolbibliotek - hur?

Har ditt skolbibliotek en bibliotekarie (kanske är det du?) som har hand om alla medieinköp och säkerställer bibliotekets kvalité? Eller är du en lärare med skolbiblioteksansvar - som gärna skulle ta emot stöd? Eller står din skola kanske just nu inför utmaningen att starta upp ett skolbibliotek? Vi har lösningen, och vi kan skolbibliotek.


#skolbibliotekarie

”Jag vill helst göra urvalet själv.”

”Jag vill läsa oberoende recensioner för att kunna fatta inköpsbeslut.”
”Jag vill ha tidig information om nyutgiven barn- och ungdomslitteratur.”
”Jag vill få en samlad bild av all barn-och ungdomslitteratur så att jag vet att jag köper in de böcker som passar vår skola bäst”

VISAVAL: Välj själv ur ett aktuellt och brett utbud

#lärare

”Det vore toppen att få hjälp med urvalet...”

”... bara det är någon kunnig som kan göra det.”
”Jag vill på förhand veta antal titlar och pris.”
”Va? Kan jag löpande få nya bra titlar under året? Utan att behöva beställa själv?”
”Jag beställer lite själv men vill vara säker på att jag får de mest efterfrågade titlarna så fort de finns på marknaden.”

FYLL PÅ: BTJ väljer och beställer löpande. Tre storlekar

#rektor

"Jag vill ha ett skolbibliotek som följer skollagen och läroplanen."

”Jag vill ha en bra grund till vårt skolbibliotek.”
”Jag vill bara komma igång!” En rivstart vore underbart!”
”Vi har några böcker från tidigt 90-tal men inget mer. Vi behöver verkligen bygga upp ett skolbibliotek från grunden.”

STARTA: BTJ:s bibliotekarier väljer och beställer vid ett tillfälle

ArtikelSök - en klok, kaxig söktjänst

Att söka, sålla och värdera information är viktigare än någonsin. ArtikelSök i skolan hjälper elever att nå Läroplanens mål vad gäller informationssökning, källkritik och digital kompetens.

ARTIKELSÖK: Läs mer och beställ gratis testkonto här

Utbildningsmaterial om barnkonventionen

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Dessutom blir konventionen inkorporerad i svensk lag i januari 2020. För att uppmärksamma detta har BTJ tillsammans med Barnfonden tagit fram ett utbildningsmaterial om barnkonventionen. Det släpptes med blicken på höstlovet men materialet kan såklart användas när som helst i skolan, på fritids eller i biblioteket.

Du hittar materialet här!