Pronto

Pronto ges ut av BTJ för att ge möjligheter för fler att upptäcka litteratur och kultur och öka förståelsen för BTJ:s utbud av produkter och tjänster.

För många är biblioteken en viktig mötesplats och kunskapskälla. Med engagemang, läsfrämjande och läsinspirerande arbete växer förståelsen i samhället. Genom att göra kunskap och medier tillgängligt för fler, arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Därför är vi stolta över att få stödja biblioteken genom vår verksamhet på BTJ och vara en del av framtidens bibliotek.


#9

Källkritik och yttrandefrihet i en ny tid

”Aldrig har vi väl pratat så mycket om källkritik som under pandemin.
Fake news, infodemi och konspirationsteorier – plötsligt är detta
termer som diskuteras på jobbet, i skolan och så klart – på Internet.”

Nora Lindvist, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #9

#8

Vad vore livet utan media

”Vi svarar upphandlingar där vi kan bidra med något utan att endast
konkurrera med pris. Vi vill erbjuda bredd och kompetens. Det
var inte möjligt i det här fallet.”

Mattias Persson, produktägare på BTJ

Läs Pronto #8

#7

Så mycket mer än katalogisering

”Vi kan göra metadata i Libris mer strukturerad och uniform,
om fler bibliotek ansluter sig till Bibliografisk service – då blir
det också billigare för varje kund.”

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #7

#6

Ladda ditt skolbibliotek

”Tack kära skolbibliotek för att du i alla år har stått stark
vid barnens sida, i vått och torrt, i ur och skur, i med- och motgång.

Johanna Slagbrand, Redaktör

Läs Pronto #6

#5

Kvalitetssäkra bibliotekskatalogen

”Kataloginformationen i Libris är öppen data och en allmän resurs.
Bibliotek anslutna till Libris åtar sig att bidra med data som ska
säkerställa en aktuell och korrekt katalog.

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #5

#4

Hög tid att fixa skolbiblioteket

”Idag är de flesta överens om att skolbiblioteket kan vara mycket
mer än ett rum med böcker. All forskning pekar
på att bemannade
skolbibliotek som fungerar som en
pedagogisk resurs kan bidra till elevers lärande.”
Nora Lindkvist, Redaktör

Läs Pronto #4

#3

Låt recensionerna visa vägen

”Att jobba på BTJ:s redaktion för häftesproduktionen innebär att
befinna sig mitt i flödet av nya böcker. Men hur mycket jag och mina
redaktörskollegor än älskar litteratur så är engagemanget
för biblioteken
och deras utveckling än större.”

Anders Jaderup, Produktionsledare och redaktör

Läs Pronto #3

#2

Upptäck det nya sättet att låna film

”Förutom att vi tycker det är viktigt att alla har tillgång till riktigt bra
och sevärd film, anser vi att den redaktionella
informationen om filmerna
också bör hålla hög kvalitet.”

Johanna Slagbrand, redaktör

Läs Pronto #2

#1

Upptäck våra BTJ-unika produkter

”Ett gediget redaktionellt arbete ligger bakom processen med  att välja ut,
producera och presentera vår utgivning av storstilsböcker, fysiska
ljudböcker samt tvillingpaket.”
Emma Kindblom, redaktör

Läs Pronto #1