Pronto

Pronto ges ut av BTJ för att ge möjligheter för fler att upptäcka litteratur och kultur och öka förståelsen för BTJ:s utbud av produkter och tjänster.

För många är biblioteken en viktig mötesplats och kunskapskälla. Med engagemang, läsfrämjande och läsinspirerande arbete växer förståelsen i samhället. Genom att göra kunskap och medier tillgängligt för fler, arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Därför är vi stolta över att få stödja biblioteken genom vår verksamhet på BTJ och vara en del av framtidens bibliotek.


#6

Ladda ditt skolbibliotek

“Tack kära skolbibliotek för att du i alla år har stått stark
vid barnens sida, i vått och torrt, i ur och skur, i med- och
motgång.

Johanna Slagbrand, Redaktör

Läs Pronto #6

#5

Kvalitetssäkra bibliotekskatalogen

“Kataloginformationen i Libris är öppen data och en allmän
resurs. Bibliotek anslutna till Libris åtar sig att bidra med
data som ska säkerställa en aktuell och korrekt katalog.

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #5

#4

Hög tid att fixa skolbiblioteket

“Idag är de flesta överens om att skolbiblioteket kan vara
mycket mer än ett rum med böcker. All forskning pekar
på att bemannade skolbibliotek som fungerar som en
pedagogisk resurs kan bidra till elevers lärande.”
Nora Lindkvist, Redaktör

Läs Pronto #4

#3

Låt recensionerna visa vägen

“Att jobba på BTJ:s redaktion för häftesproduktionen innebär att
befinna sig mitt i flödet av nya böcker. Men hur mycket jag och
mina redaktörskollegor än älskar litteratur så är engagemanget
för biblioteken och deras utveckling än större.”
Anders Jaderup, Produktionsledare och redaktör

Läs Pronto #3

#2

Upptäck det nya sättet att låna film

“Förutom att vi tycker det är viktigt att alla har tillgång till
riktigt bra och sevärd film, anser vi att den redaktionella
informationen om filmerna också bör hålla hög kvalitet.”
Johanna Slagbrand, redaktör

Läs Pronto #2

#1

Upptäck våra BTJ-unika produkter

“Ett gediget redaktionellt arbete ligger bakom processen
med  att välja ut, 
producera och presentera vår utgivning
av storstilsböcker, fysiska 
ljudböcker samt tvillingpaket.”
Emma Kindblom, redaktör

Läs Pronto #1