Pronto

Pronto ges ut av BTJ för att ge möjligheter för fler att upptäcka litteratur och kultur och öka förståelsen för BTJ:s utbud av produkter och tjänster.

För många är biblioteken en viktig mötesplats och kunskapskälla. Med engagemang, läsfrämjande och läsinspirerande arbete växer förståelsen i samhället. Genom att göra kunskap och medier tillgängligt för fler, arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Därför är vi stolta över att få stödja biblioteken genom vår verksamhet på BTJ och vara en del av framtidens bibliotek.


 


#15

Fokus på recensioner

Vad händer när fler och fler medier slutar recensera litteratur? Vi belyser den ”krisande kritiken” och debatten kring recensionernas varande och icke varande.

Vi träffar lektören Gabriella Turic som brinner för serier och ungdomskultur.

Vi har pratat med Hökerums skola som vann BTJ:s tävling Bokpiñatan våren 2024.

Läs Pronto #15

#14

Insatskatalogisering

Den nationella katalogen Libris blir allt viktigare för biblioteken.
Pronto träffar bibliotek som valt att katalogisera sina samlingar i Libris
och professorn som skrivit boken om katalogiseringsystemet som vinner mark.

Läs Pronto #14

#13

Läsfrämja mera!

Ett specialnummer om läsfrämjande insatser på bibliotek.
Vi träffar läshundar, pratar om shared reading för hjärntrötta
och intervjuar Kulturrådet om deras läslyftssatsning.

Läs Pronto #13

#12

Urval och inköp

Trenden om att centralisera inköpsarbetet verkar ha skurit som en varm
kniv genom smör i den svenska biblioteksmarknaden de senaste åren.
Effektivitet framhålls som vinsten med att centralisera,
men vad är kostnaden?

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #12

#11

Allas rätt till läsning

Idag kan nio av tio läsa, i Sverige är läs- och skrivkunnighet en förutsättning
i många situationer. Där hamnar de som har dyslexi eller andra läs- och
skrivsvårigheter i kläm. Det här numret av Pronto handlar om de som har svårare att ta del
av bibliotekens utbud. De riskerar ett utanförskap i gapet mellan den generella
nyttan av att så många som möjligt ska ha förmågan att ta del av textinnehåll
och de specifika behoven hos personer som har svårt att avkoda det skrivna språket.

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #11

#10

Världen kommer närmare

”Har du sett den här?” skriver min kollega på Teams och skickar en länk till
ett videoklipp. Den ukrainska poeten Kateryna Babkina läser sin dikt ”Evig
hågkomst” som översatts till svenska av Jonas Brun. ”Ska vi leta fram några
av hennes böcker?” frågar kollegan.
Nora Lindvist, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #10

#9

Källkritik och yttrandefrihet i en ny tid

”Aldrig har vi väl pratat så mycket om källkritik som under pandemin.
Fake news, infodemi och konspirationsteorier – plötsligt är detta
termer som diskuteras på jobbet, i skolan och så klart – på Internet.”

Nora Lindvist, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #9

#8

Vad vore livet utan media

”Vi svarar upphandlingar där vi kan bidra med något utan att endast
konkurrera med pris. Vi vill erbjuda bredd och kompetens. Det
var inte möjligt i det här fallet.”

Mattias Persson, produktägare på BTJ

Läs Pronto #8

#7

Så mycket mer än katalogisering

”Vi kan göra metadata i Libris mer strukturerad och uniform,
om fler bibliotek ansluter sig till Bibliografisk service – då blir
det också billigare för varje kund.”

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #7

#6

Ladda ditt skolbibliotek

”Tack kära skolbibliotek för att du i alla år har stått stark
vid barnens sida, i vått och torrt, i ur och skur, i med- och motgång.

Johanna Slagbrand, Redaktör

Läs Pronto #6

#5

Kvalitetssäkra bibliotekskatalogen

”Kataloginformationen i Libris är öppen data och en allmän resurs.
Bibliotek anslutna till Libris åtar sig att bidra med data som ska
säkerställa en aktuell och korrekt katalog.

Gunnar Rensfeldt, Marknadskommunikatör

Läs Pronto #5

#4

Hög tid att fixa skolbiblioteket

”Idag är de flesta överens om att skolbiblioteket kan vara mycket
mer än ett rum med böcker. All forskning pekar
på att bemannade
skolbibliotek som fungerar som en
pedagogisk resurs kan bidra till elevers lärande.”
Nora Lindkvist, Redaktör

Läs Pronto #4

#3

Låt recensionerna visa vägen

”Att jobba på BTJ:s redaktion för häftesproduktionen innebär att
befinna sig mitt i flödet av nya böcker. Men hur mycket jag och mina
redaktörskollegor än älskar litteratur så är engagemanget
för biblioteken
och deras utveckling än större.”

Anders Jaderup, Produktionsledare och redaktör

Läs Pronto #3

#2

Upptäck det nya sättet att låna film

”Förutom att vi tycker det är viktigt att alla har tillgång till riktigt bra
och sevärd film, anser vi att den redaktionella
informationen om filmerna
också bör hålla hög kvalitet.”

Johanna Slagbrand, redaktör

Läs Pronto #2

#1

Upptäck våra BTJ-unika produkter

”Ett gediget redaktionellt arbete ligger bakom processen med  att välja ut,
producera och presentera vår utgivning av storstilsböcker, fysiska
ljudböcker samt tvillingpaket.”
Emma Kindblom, redaktör

Läs Pronto #1