Ladda ditt skolbibliotek

Ett välfungerande skolbibliotek ökar elevernas måluppfyllelse och väcker deras läslust. BTJ:s tjänster frigör tid för skolbibliotekarien och ger den kompetensutveckling hen behöver för att bli en pedagogisk samarbetspartner i undervisningen. Vill ni ha ett skolbibliotek med rätt förutsättningar, som bidrar till skolans och kommunens kvalitetsarbete och strävan efter likvärdighet? Då är vårt tjänstepaket LADDA en bra början.

För att göra det enklare att bedriva en högkvalitativ skolbiblioteksverksamhet har vi på BTJ utvecklat Ladda ditt skolbibliotek, med noga utvalda tjänster och verktyg som underlättar ert arbete. Tillsammans med er så skräddarsyr vi ett paket som passar era förutsättningar, till en fast månadskostnad.

Det här ingår i LADDA

MEDIEFÖRSÖRJNING

Med LADDA ser vi till att ni alltid har ett aktuellt mediebestånd av skön- och facklitteratur som är anpassat till elevernas behov, antal och förutsättningar. Våra kunniga bibliotekarier ser till att ni får ett kvalitetssäkrat urval böcker som automatiskt levereras till er varje kvartal. Då har ni dessutom möjlighet att byta ut böcker som är trasiga eller inaktuella. Detta till en fast månadskostnad.

Det här ingår:

 • Ett grundbestånd anpassat efter era behov
 • Påfyllning och utbyte av böcker varje kvartal
 • Böcker levereras i ett cirkulärt system, med miljöfördelar
 • Ersättning av inaktuella, förlorade och skadade böcker
 • Möjlighet till klassuppsättningar
LADDEFFEKT
Med LADDA kvalitetssäkras skolbibliotekets mediebestånd och skolbibliotekarien får mer tid att arbeta tillsammans med lärarna i undervisningen. Mediebudgeten blir överskådlig och mediebeståndet hålls aktuellt genom att skadade, inaktuella och förkomna böcker ersätts.

 

ARTIKELSÖK

ArtikelSök är ett lättanvänt verktyg för informationssökning i en oberoende databas med kvalitetssäkrade artikelindexeringar. Här får elever och lärare ett användarvänligt verktyg för medie- och informationskunnighet.

Det här ingår:

 • Över 2,4 miljoner hänvisningar till artiklar i tidningar och tidskrifter
 • Artiklar från 1979 och framåt
 • Använd som fulltextdatabas eller utöka med hänvisningar till fysiska tidskrifter
 • Daglig uppdatering med nya artiklar och ämnesord
 • Fungerar på dator, surfplatta och smartphone
 • Smidig tillgång via exempelvis Skolfederation eller IP-inloggning
LADDEFFEKT
Underlättar måluppfyllelse i MIK-undervisning med tillgång till källgranskade artiklar i skolan och hemifrån.

 

UTBILDNING

Vi på BTJ kan skolbibliotek och delar mer än gärna med oss av vår kunskap. Vi har ett stort nätverk av ledande experter på skolbibliotek och anordnar såväl digitala som fysiska utbildningstillfällen för skolbibliotekspersonal, lärare, rektorer och skolchefer.

Exempel på områden:

 • Skolbiblioteket som pedagogisk funktion
 • Det praktiska arbetet i skolbiblioteket – bygg upp och strukturera
 • Skolbiblioteket som en del av skolans arbete för ökad måluppfyllelse
 • Handledning för skolbibliotekarier och samordnare för skolbibliotek
 • Skolbiblioteksrummet: det fysiska och det digitala
LADDEFFEKT
Skolbiblioteksfunktionen blir en starkare del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse.

 

BIBLIOTEKSSYSTEM

Som en del av LADDA-paketet erbjuder vi ett fast månadsabonnemang på bibliotekssystemet Cicero från Systematic. Det är ett användarvänligt och komplett administrativt system som underlättar in- och utlåning, ger god överblick och statistik över bestånd och utlåning. Dessutom kan elever och lärare själva söka i bibliotekskatalogen.

Fördelar med Cicero:

 • Enkelt att komma igång och använda
 • Anpassningsbart efter skolbibliotekets behov
 • Webbaserat användargränssnitt för lärare och elever
 • Prisvärd lösning
 • Svenskspråkig support via supportportal, telefon eller epost
 • Självbetjäningsmodul
LADDEFFEKT
Skolbibliotekets medier tillgängliggörs i ett användarvänligt system med mindre administrativt arbete. Skolbibliotekarien kan ägna mer tid åt att främja elevernas läsutveckling.