Konsulttjänster skolbibliotek

Behöver ni ta ut färdriktningen för era skolbibliotek? Vi på BTJ hjälper er att kartlägga och utveckla er verksamhet så att skolbiblioteket kan utgöra en naturlig del av skolans arbete för ökad måluppfyllelse.

Vilka mål behöver ni sätta för att skolbiblioteken ska bidra till era elevers kunskapsutveckling? BTJ hjälper er med kartläggning, skolbiblioteksplan och processtöd till rektorer samt metodstöd för skolbibliotekspersonalen. Naturligtvis tar vi även fram skräddarsydda föreläsningar som bidrar till er utvecklingsprocess. Alla utvecklingsuppdrag utformas i dialog med beställaren utifrån de behov och önskemål som finns.

Skicka en förfrågan till skolan@btj.se så återkommer vi inom kort med ett förslag.

Kartläggningsarbete skolbibliotek

För att kunna blicka framåt behöver man göra en nulägesanalys. Hur ser skolbibliotekssituationen ut i er kommun? Hur kan ni planera framåt utifrån de styrkor och utvecklingsområden som ni har? Med vetskapen om detta, hur tar ni ut färdriktningen framåt för att skolbiblioteken ska utgöra en del av skolornas arbete för ökad måluppfyllelse? BTJ kartlägger skolbiblioteken, definierar utvecklingsområden och ger rekommendationer inför nästa steg i processen. Kartläggningsarbetet tar avstamp i nuvarande styrdokument och de förändringar som nu bereds av regering och riksdag.

Processtöd till rektorer

Rektorerna ges individuell handledning i sitt fortsatta arbete för att integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska verksamhet. Stödet anpassas till behoven och situationen på den enskilda skolan.

Framtagande av skolbiblioteksplan för kommunen/organisationen

BTJ tar fram en skolbiblioteksplan med övergripande mål som svarar mot era utvecklingsområden nu och framöver. Planen tar sin utgångspunkt i nuvarande styrdokument och planerade förändringar i dessa.

Framtagande av handlingsplan för skolbibliotek

BTJ tar fram en handlingsplan med förslag på aktiviteter som svarar mot målen i skolbiblioteksplanen. Handlingsplanen kan tas fram som en mall för kommunens/organisationens alla skolor eller för en enskild skola.

Uppföljning av pågående arbete

BTJ erbjuder en uppföljande genomlysning av i vilken grad skolbiblioteksplanens mål implementerats i skolornas pågående utvecklingsarbete samt hur den fortsatta planen framåt kan se ut.

Handledning till skolbibliotekspersonal

BTJ erbjuder individuell handledning för skolbibliotekspersonal. Handledningen är individuell och utformas utifrån den aktuella skolbibliotekspersonalens behov och önskemål. Syftet med handledningen är att öka och utveckla skolbibliotekets betydelse för elevernas kunskapsutveckling. De övergripande målen för handledningen sätts i samarbete med uppdragsgivaren.

Handledning för samordnare för skolbibliotek

BTJ erbjuder individuell handledning för samordnare för skolbibliotek. Handledningen är individuell och utformas utifrån den aktuella samordnarens behov och önskemål. Syftet med handledningen är att ge samordnaren stöd i arbetet med att skapa strukturer och förutsättningar för skolbibliotek i kommunen/organisationen. De övergripande målen för handledningen sätts i samarbete med uppdragsgivaren.

Föreläsningar

BTJ erbjuder skräddarsydda föreläsningar som utformas efter era behov och önskemål, nedan följer exempel på föreläsningar som kan genomföras på plats hos er eller digitalt.