Skolbibliotek – hur?

Har ditt skolbibliotek en bibliotekarie (kanske är det du?) som har hand om alla medieinköp och säkerställer bibliotekets kvalité? Eller är du en lärare med skolbiblioteksansvar – som gärna skulle ta emot stöd? Eller står din skola kanske just nu inför utmaningen att starta upp ett skolbibliotek? Vi har lösningen, och vi kan skolbibliotek.


#rektor

»Vårt skolbibliotek ska bidra till att eleverna når målen och hittar läsglädjen«

Vi erbjuder ett komplett bokpaket så att ni kan starta ett riktigt bra skolbibliotek, naturligtvis med hög kvalitet.

Läs mer och beställ STARTA

#lärare

»Vårt skolbibliotek ska passa alla våra elever!«

Få mer tid att arbeta med verksamheten!
BTJ hjälper till med att underhålla ert skolbibliotek. Med vår tjänst FYLL PÅ har ni alltid ett uppdaterat bibliotek. Böcker levereras löpande under året.

Läs mer och beställ FYLL PÅ


#skolchef

»Vår kommun ska erbjuda skolbibliotek i världsklass«

Djupdyk i ditt ämne och hitta sökresultat du kan lita på. ArtikelSök – en klok och kaxig söktjänst.

Läs mer och beställ ARTIKELSÖK

ArtikelSök - en klok, kaxig söktjänst

Att söka, sålla och värdera information är viktigare än någonsin. ArtikelSök i skolan hjälper elever att nå Läroplanens mål vad gäller informationssökning, källkritik och digital kompetens.

ARTIKELSÖK: Läs mer och beställ gratis testkonto här

Utbildningsmaterial om barnkonventionen

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Dessutom blir konventionen inkorporerad i svensk lag i januari 2020. För att uppmärksamma detta har BTJ tillsammans med Barnfonden tagit fram ett utbildningsmaterial om barnkonventionen. Det släpptes med blicken på höstlovet men materialet kan såklart användas när som helst i skolan, på fritids eller i biblioteket.

Du hittar materialet här!