Utbildningar

Såväl skolchefer och rektorer som skolbibliotekspersonal behöver regelbunden kompetensutveckling. BTJ erbjuder en rad olika alternativ, såväl förinspelade digitala utbildningar som skräddarsydda utbildningar och föreläsningar anpassade till era behov och önskemål. BTJ erbjuder även handledning för skolbibliotekarier och samordnare för skolbibliotek.

I skrivande stund bereder regeringen de förslag som presenteras av utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning”. Det innebär både utmaningar och möjligheter för skolchefer, rektorer och skolbibliotekspersonal. Hur kan er organisation och era skolor planera för skolbiblioteket som en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse?

Alla våra utbildare har lång erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarier och de är vana föreläsare. Den person som erbjuder föreläsningar för rektorer och handledning för samordnare har dessutom flera års erfarenhet av att arbeta som samordnare för skolbibliotek. Samtliga våra utbildare har skrivit böcker om skolbiblioteksutveckling.

Digitala utbildningar

Digitala förinspelade utbildningar där ni väljer de utbildningar som möter de behov ni och era medarbetare har just nu. BTJ utökar kontinuerligt utbudet av utbildningar för så att de speglar den pågående utvecklingen gällande skolbibliotek. Ni väljer den eller de utbildningar som passar er just nu och era medarbetare får tillgång till dessa under en specificerad tidsperiod. Efter genomgången utbildning bokas deltagarna in på ett digitalt möte med en av utbildarna för att kunna fördjupa kunskaperna eller ställa följdfrågor utifrån den egna skolbibliotekskontexten. Målgruppen för dessa utbildningar är framför allt skolbibliotekspersonal. För närvarande erbjuder vi nedanstående digitala utbildningar.

Våra digitala utbildningar kostar 4.200 kr per utbildningsplats vid anmälan nedan. Vid intresse för flera utbildningar och eller platser så kontakta oss på skolan@btj.se för ert pris.


Det praktiska arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Veta hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Veta hur man planerar det fysiska rummet
 • Inspireras men också göra konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Kommande digitala utbildningar

 • Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)

Läs mer här

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Föreläsningar som genomförs på plats hos er, eller digitalt, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Föreläsningarna utformas efter era önskemål och efter de förutsättningar som råder inom er organisation. Målgruppen för de här utbildningarna kan vara såväl rektorer och förvaltningsledning som skolbibliotekspersonal.

Handledning

Handledning för samordnare för skolbibliotek och för skolbibliotekarier. Den förstnämnda professionen har i uppdrag att skapa strukturer för skolbibliotek på kommunnivå och den andra att göra skolbiblioteket till en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. I det arbetet finns det nu möjlighet att få kontinuerlig handledning, med avstamp i hur situationen ser ut inom er organisation. Handledning bokas som 10 digitala möten à 1 timme, jämnt fördelat över läsåret.

 

Avtal för utbildningar, föreläsningar och handledning kan fås som en del av BTJ:s helhetslösning för skolbibliotek, Ladda ditt skolbibliotek, eller tecknas separat.

För mer information och pris, kontakta skolan@btj.se