Utbilda

BTJ erbjuder alla digitala utbildningar för lärare, skolbibliotekspersonal, personal i förskolan och folkbibliotek för endast 1990 kronor stycket med ett obegränsat antal platser så hela organisationen kan gå. Dessutom ingår tillgång i ett helt år från att utbildningen startas. Köp idag och gå utbildningen när det passar er.

Våra utbildningar och föreläsningar genomförs alltid av personer med lång professionell erfarenhet från branschen. För närvarande erbjuder vi nedanstående digitala utbildningar. Varje utbildning har ca en till två timmar rörligt material fördelat på tre till fem avsnitt. Det ingår även kunskapstest, reflektionsfrågor, läslistor och annat extramaterial beroende på utbildning. Välj och beställ en utbildning nedan eller klicka på knappen för att kontakta oss.

Köp fler spara mer! Läs här om våra paketerbjudanden

Oavsett organisationsstorlek så lönar det sig att göra storköp. Ska flera skolor köpa samma utbildning, eller behöver ert bibliotek många olika utbildningar? Inga problem, köp många vid samma tillfälle så fixar BTJ rabatten. Kontakta skolan@btj.se för en offert.

Ni kan ge alla era kollegor möjlighet att ta del av våra utbildningar på de dagar och tider som passar dem. Köper du till flera organisationer (skolor/bibliotek) är det ett styck utbildning per organisation. Tre utbildningar till tre skolor blir exempelvis totalt nio utbildningar vilket ger 25 procent rabatt.

Samtliga utbildningar är tillgängliga i hela 365 dagar från det att de påbörjas. Prisvärd, tidseffektiv och flexibel kompetensutveckling för skolan.


Rabatter på utbildningar
Antal 1-2 3-4 5-8 9-14
Rabatt 0% 15% 20% 25%
Styckpris 1990:- 1663:- 1598:- 1444:-
Styckrabatt 0:- 327:- 392:- 546:-
Köp ännu fler och få ännu högre rabatt!

Kontakta skolan@btj.se för en offert.

 

Just nu erbjuder vi 16 utbildningar med olika inriktningar. Klicka på utbildningsnamnet för att läsa mer.


Våra utbildningar
Konsten att berätta tillsammans – interaktiva metoder Källkritik och MIK i ljuset av AI – nya sätt att hantera information
Författarbesök – I berättandets, läsandets och skrivandets tjänst Att arbeta läsfrämjande med tecknade serier och elevers eget skapande
Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet Ämnesöverskridande arbete med utgångspunkt i historiska romaner
Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK) Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket
Det praktiska arbetet i skolbiblioteket Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta
Happenings som arbetsmetod Alla elevers rätt till läsning
Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera! Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet
Fördjupa dig i fantasy för barn och unga Mer läsfrämjande i skolan – tips och fördjupning

Har du ytterligare frågor och funderingar? Hör av dig till oss!

Kontakta oss för mer information

Källkritik och MIK i ljuset av AI – nya sätt att hantera information

Lanseringspris! Hela organisationen går på samma biljett för endast 995:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Källkritik och MIK i ljuset av AI – nya sätt att hantera information ”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Veta hur AI fungerar
 • Använda AI
 • Veta hur AI påverkar vår digitala vardag
 • Få nya perspektiv på AI genom omvärldsbevakning
Utbildare
Jonna Steinrud, författare och MIK-bibliotekarie

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Källkritik och MIK i ljuset av AI – nya sätt att hantera information ” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Konsten att berätta tillsammans – interaktiva metoder

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Konsten att berätta tillsammans – interaktiva metoder ”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Ta steget från envägskommunikation till samspel med andra i ditt berättande
 • Hitta verktyg för att planera och leda interaktivt berättande
 • Hjälpa barn, tonåringar och vuxna att utveckla språk, kreativitet och empati
 • Vägleda andra in i spännande, roliga och sociala berättaraktiviteter
Utbildare
Erik Kohlström, journalist, pedagog och berättare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Konsten att berätta tillsammans – interaktiva metoder ” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Författarbesök – I berättandets, läsandets och skrivandets tjänst

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Författarbesök – I berättandets, läsandets och skrivandets tjänst”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Genomföra författarbesök som gör avtryck
 • Ha klara och konkreta råd om hur man väljer författare
 • Veta hur man förankrar besöket hos elever och andra lärare inför evenemanget
 • Ha alternativ till den vanliga undervisningen i läsning och skrivande
Utbildare
Stefan Strömberg, författare och föreläsare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Författarbesök – I berättandets, läsandets och skrivandets tjänst” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Att arbeta läsfrämjande med tecknade serier och elevers eget skapande

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Att arbeta läsfrämjande med tecknade serier och elevers eget skapande”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Hitta nya vägar till läsningen
 • Använda komplementoriska verktyg i det läsfrämjande arbetet
 • Använda tecknade serier i just ditt ämne
 • Arbeta med elevers eget skapande
Utbildare
Gabriella Turic, skolbibliotekarie och serietecknare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Att arbeta läsfrämjande med tecknade serier och elevers eget skapande” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Utveckla din skolbiblioteksverksamhet på ett systematiskt och kvalitativt sätt på både huvudmannanivå och skolnivå
 • Nyttja ditt skolbibliotek inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete för att höja elevernas resultat
 • Öka likvärdigheten mellan och inom skolor i syfte att stärka varje enskild elevs livschanser
 • Få input på hur du kan tänka för att främja samtal om och samsyn kring skolbiblioteket på din skola eller inom din skolorganisation
 • Få inspiration kring hur du kan tänka för att skolbiblioteket ska bli en stark och självklar del av hela skolans pedagogiska verksamhet både i och utanför klassrummet
Utbildare
Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Ämnesöverskridande arbete med utgångspunkt i historiska romaner

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Ämnesöverskridande arbete med utgångspunkt i historiska romaner”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Lära dig om hur man använder historiska romaner i klassrummet
 • Få praktiska tips om hur du kan arbeta ämnesöverskridande
 • Öka elevernas självkänsla och identitetsskapande utifrån historiska romaner
 • Väcka elevernas intresse för samhällsutvecklingen och reflektera över samhället idag
 • Samarbeta med dina kollegor kring sambedömning och källkritik
Utbildare
Carina Clarvind, lärare och författare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Ämnesöverskridande arbete med utgångspunkt i historiska romaner” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Mer läsfrämjande i skolan – tips och fördjupning

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Mer läsfrämjande i skolan – tips och fördjupning”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Öka läsningen på din skola
 • Hitta nya metoder att nå elever och föräldrar
 • Förbättra samarbetet över ämnesgränserna på skolan
 • Nå utanför skolans gränser och hitta andra aktörer att samarbeta med
 • Fylla på med härlig inspiration från de bästa
Utbildare
Klara Önnerfält & Lotta Davidson-Bask, skolbibliotekarier och föreläsare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Mer läsfrämjande i skolan – tips och fördjupning” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Fördjupa dig i fantasy för barn och unga

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Fördjupa dig i fantasy för barn och unga”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Lära dig om fantasygenren och vad man kan lära sig av vad en fantasyberättelse består av
 • Få en förståelse för vilka viktiga element som finns med i en fantasyberättelse
 • Öka din förståelse om olika genrer och hur fiktion och sagor kan utveckla oss
 • Kunna ta vidare kunskapen till klassrummet och andra platser där du är pedagogiskt verksam
Utbildare
Stina Nilsson, författare och översättare

Smakprov


Beställ utbildningen

I anmälan till ”Fördjupa dig i fantasy för barn och unga” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 skola/bibliotek.


Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 förskola.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

 

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i förskolan ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Få inspiration kring läsmiljöer och val av medier
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela förskolan och gör all personal delaktig
 • Veta hur du kan nyttja de digitala verktygens möjligheter i litteraturarbetet
Utbildare
Anna Fogelqvist Ehinger & Malin Lundqvist, bibliotekarier

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Läsfrämjande i förskolan: Läslust och bokglädje för de yngsta” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 förskola.


Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.
Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Få grundläggande kunskap och verktyg för att arbeta strategiskt med marknadsföring i biblioteket
 • Öka kunskapen kring relationsmarknadsföring och hur den kan appliceras på biblioteket
 • Förbättrad förståelse för att nå bibliotekets användare och icke-användare
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela förskolan och gör all personal delaktig
 • Lär dig hur man bygger upp en kommunikationsplan och nyttjar olika kanaler för marknadsföring
Utbildare
Malin Utter, universitetsadjunkt

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Marknadsföring av bibliotek: att nå ut och engagera!” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Kunna hantera hot- och våldssituationer på ett säkert sätt
 • Öka kunskapen kring förebyggande åtgärder
 • Förbättrad säkerhet och ökad medvetenhet kring hot- och våldssituationer på biblioteket
 • Främja ett professionellt beteende och förbättra beslutsfattandet i en hot- och våldssituation
Utbildare
Emrah Ercin, säkerhetsstrateg

Smakprov


Beställ utbildningen
I anmälan till ”Stök på bibliotek: Förebyggande åtgärder för tryggare och säkrare verksamhet” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Alla elevers rätt till läsning

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Alla elevers rätt till läsning”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen
För dig som vill:

 • Skapa en grundläggande förståelse för hur man kan främja läsning och läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk
 • Få metoder och tekniker för att anpassa läsinlärningen för elever med svenska som andraspråk
 • Ta del av praktiska exempel för att synliggöra läsning på elevernas olika modersmål eller starkaste språk
 • Identifiera och möta behoven hos elever med språkliga utmaningar när det gäller läsning
Utbildare
Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Alla elevers rätt till läsning” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Happenings som arbetsmetod

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Happenings som arbetsmetod”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Göra skolbiblioteket till en arena för språkutveckling
 • Skapa språkutvecklande aktiviteter
 • Nå ALLA elever, även de som idag inte definierar sig själva som läsare
 • Ta del av massor av praktiska metoder, checklistor och affischmaterial
 • Snabbt komma i gång med egna aktiviteter
Utbildare
Sofia Malmberg, skolbibliotekarie

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Happenings som arbetsmetod” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Det praktiska arbetet i skolbiblioteket

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Det praktiska arbetet i skolbiblioteket”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Veta hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Veta hur man planerar det fysiska rummet
 • Bli inspirerad och gör konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält, skolbibliotekarier och föreläsare

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Det praktiska arbetet i skolbiblioteket” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält, skolbibliotekarier och föreläsare

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)

Hela organisationen går på samma biljett för endast 1990:- (exkl moms). I priset ingår obegränsat antal platser till ”Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)”. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation. Utbildningen är tillgänglig i 365 dagar efter att den är aktiverad.

Beställ utbildningen
För dig som vill:

 • Komma i gång med MIK-arbetet i skolbiblioteket
 • Få tips på i vilka stadier och ämnen skolbiblioteket kan bidra
 • Få praktiska tips på hur du kan arbeta med nätvett och källkritik
 • Få tips på hur du kan samverkar med andra i skolvärlden kring MIK
 • Ha ett skolbibliotek som tar aktiv del i arbetet med skolans digitalisering
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält, skolbibliotekarier och föreläsare

Smakprov

Beställ utbildningen
I anmälan till ”Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)” ingår obegränsat antal platser. Vid anmälan anges 1 plats = 1 organisation.


Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Föreläsningar som genomförs på plats hos er, eller digitalt, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Föreläsningarna utformas efter era önskemål och efter de förutsättningar som råder inom er organisation. Målgruppen för de här utbildningarna kan vara såväl rektorer och förvaltningsledning som skolbibliotekspersonal.

Processtöd

Processtöd för skolbibliotekarier och rektorer. Ni får kontinuerlig handledning i hur ni kan ta nästa steg för att få igång samt utveckla redan pågående processer. Processtödet tar fasta på hur situationen ser ut inom er organisation, de utmaningar ni står inför och de mål ni vill uppnå, med avstamp i hur situationen ser ut inom er organisation. Handledning kan till exempel bokas som 10 digitala möten à 1 timme, jämnt fördelat över läsåret.

Avtal för utbildningar, föreläsningar och handledning kan fås som en del av BTJ:s helhetslösning för skolbibliotek, Ladda ditt skolbibliotek, eller tecknas separat.

För mer information och pris, kontakta skolan@btj.se