Skolbibdagen 2023

Skolbibdagen är ett digitalt heldagsevent för dig som är skolbibliotekarie, lärare, rektor, samordnare eller skolchef. Skolbibdagen 2023 premiärsänds den 24 oktober.

Anmäl er till Skolbibdagen  Läs mer om priser och anmälningsvillkor Logga in

Skolbibdagen 2023 – Skolbibliotek i praktiken

Säkra er plats på årets vassaste skolbiblioteksevent redan nu.

Nytt för i år:

  • Ny prissättning ger ännu förmånligare priser för mer än hälften av Sveriges kommuner vid anmälan av hel kommun.
  • Längre tillgänglighet. Nu ger alla anmälningar tillgång till allt material i hela 45 dagar (tidigare 25)

Skolbibdagen är ett heldagsevent med fokus på skolbibliotek. Eventet premiärsänds den 24 oktober, men är tillgängligt till och med den 8 december så att ni kan titta på det när det passar er. Självklart medföljer det ett kostnadsfritt metodmaterial så att ni kan använda Skolbibdagen i ert fortsatta arbete för skolutveckling.

Årets tema är Skolbibliotek i praktiken, något som många av våra deltagare efterfrågat. Syftet är att ge idéer och underlag som kan omsättas i praktisk skolbiblioteksverksamhet.  Vi har bjudit in intressanta gäster och för angelägna samtal där teori blandas med konkreta exempel från verkligheten.

Självklart får alla dina kollegor på skolan delta utan extra kostnad.

Anmäl er till Skolbibdagen Läs mer om priser och anmälningsvillkor Logga in

 

Om årets program

Programledare för Skolbibdagen är Sofia Malmberg, produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ. Programmet har två delar, läsning och MIK (medie- och informationskunnighet). Varje del består av scensamtal med olika teman. I scensamtalen medverkar personer från olika professioner. Mellan scensamtalen samtalar Sofia med ämnesexperter inom respektive område. Anne-Marie Körling, prisbelönt läsfrämjare och författare, medverkar som ämnesexpert under den del som rör läsning. Emma Frans, forskare och författare, medverkar som ämnesexpert under temat MIK.


Skolbibdagen Sändningen börjar 09:00
Programpunkt Innehåll: Läsning 09:09
I läskrisens och de funktionella analfabeternas skugga De bristande resultaten i läsförståelsetester talar sitt tydliga språk, företagsledare uttrycker oro för framtida rekryteringsbekymmer och skolministern använder ord som läskris. Vilka initiativ tas för att vända den här trenden och vad behövs för att få till stånd en långsiktig förändring?
Medverkande Per Almgren, VD för stiftelsen Natur och kultur (medverkar via länk)
Pascal Engman, författare och grundare av Pascal Engmans stiftelse (medverkar via länk)
Eric Haraldsson, medlem i Läsrådet och skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö.
Linnéa Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg
En läsande skola Hur engagerar man elever och personal i ett läsfrämjande arbete? På Tumba gymnasium har man utvecklat arbetet med ett skolbiblioteksråd, som bl.a. arrangerar den årliga Läsveckan med läsrelaterade aktiviteter som engagerar elever och lärare. På Arenaskolan, med en hög andel pojkar som saknar lästradition, är skolbibliotekarien och delar av personalen läsamabassadörer och man driver sedan flera år tillbaka projektet Arenaskolan läser. I Sigtuna kommun arbetar man aktivt med att få in läsningen i det systematiska kvalitetsarbetet och anordnar kommungemensamma författarbesök..
Medverkande Lina Berglund, skolbibliotekarie på Tumba gymnasium i Tumba
Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Arenaskolan i Linköping
Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun
10:35-10:50 PAUS 10:35-10:50
Podd som en del av det läsfrämjande arbetet Allt fler elever lyssnar på poddar om vitt skilda ämnen, men hur kan podden användas i det läsfrämjande arbetet för att synliggöra läsning? Och behöver läsning alltid handla om skönlitteratur? Hur görs eleverna delaktiga i det här arbetet? Ta del av arbetet med poddarna ”Vi hörs i underlandet” på Knivsta bibliotek och ”Biblioterapipodden” vid Tumba bibliotek.
Medverkande Lina Berglund, skolbibliotekarie på Tumba gymnasium i Tumba
Emma Bäckström, ungdomsbibliotekarie på Knivsta bibliotek
Tove Frankow Crivellaro, barnbibliotekarie på Knivsta bibliotek
Läsning för att öka elevernas måluppfyllelse Hur planerar man för ett läsfrämjande arbete som både ökar elevernas resultat och väcker deras intresse för läsning? Ta del av arbetet med Läsmedaljen på Gråboskolan på Gotland, där samarbetet med bokhandeln ger ringar på vattnet. På Sjöängsskolan i Stockholm blev de nationella proven upptakten till ett arbete med fokus på elevernas skriftspråk och ett ännu mer medvetet arbete kring läsning.
Medverkande Carina Norderäng, bibliotekarie på Gråbobiblioteket på Gotland
Heléne Törnfeldt, skolbibliotekarie på Sjöängsskolan i Stockholm
11:45-12:30 LUNCH 10:45-12:30
Att anta ett flerspråkigt och mångkulturellt perspektiv Att planera skolbiblioteksverksamhet i socioekonomiskt utsatta skolor kräver ett delvis annat angreppssätt och en förståelse för den språkliga, sociala och kulturella dimension som eleverna lever i. Hur vidgar man elevernas perspektiv och hur kan man arbeta med normkritiska frågor? Genom en mångfasetterad skolbiblioteksverksamhet med läs- och skrivprojekt med författare, besök i det omkringliggande samhället och frågor som utmanar växer elevernas bild av varandra och världen.
Medverkande Jonna Bruce, skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan i Göteborg
Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Möllevångsskolan i Malmö
Linnea Lindqvist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg
Skolbibliotek för elever i anpassad skola En av de elevgrupper med störst behov, elever i anpassad skola, anges som en särskilt prioriterad grupp i bibliotekslagen. Trots det så anpassas skolbibliotekets service sällan till deras behov. Hur kan man planera för en skolbiblioteksverksamhet som tar till vara de här elevernas behov och intressen? Vilka utmaningar och möjligheter finns det?
Medverkande Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Norrevångsskolan i Eslöv
Jonna Bruce, skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan i Göteborg
Innehåll: MIK 13:30
MIK – att skapa en röd tråd från F-9 Att etablera ett arbetssätt där MIK-frågorna blir en del av ett kontinuerligt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier tar tid, men hur skapar man en röd tråd där elevernas källkritiska resonemang utvecklas? Ta del av hur man kan väva in historiska och dagsaktuella frågor i diskussionerna med eleverna och hur man integrerar källkritik i den ordinarie undervisningen.
Medverkande Eric Haraldsson, skolbibliotekarie på Ringsbergsskolan i Växjö och medlem i Läsrådet
Fia Idegård, skolbibliotekarie på Engelbrektsskolan i Stockholm
Heléne Törnfeldt, skolbibliotekarie på Sjöängsskolan i Stockholm
14:08-14:20 PAUS 14:08-14:20
Att skilja fakta från åsikter Mängden information som sprids via olika digitala källor är idag oöverskådlig och det är ofta svårt att reda ut vad som är sant, nästan sant eller falskt. Åsikter ges allt större tyngd och helt olika typer av information likställs med varandra. Vad beror detta på och hur kan man hantera det i en klassrumssituation?
Medverkande Eric Haraldsson, skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö och medlem i Läsrådet
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet
Att stötta eleverna i gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ställer relativt höga akademiska krav på eleverna, men hur kan skolbibliotekarien stötta eleverna i det uppdraget? På Malmö idrottsgymnasium arbetar skolbibliotekarie och lärare med projektet Global challenge, som startar redan i åk 2. Även på Tumba gymnasium ser man fördelar med att starta i åk 2 med en schemabrytande källkritiksdag, som blir upptakten på kommande års uppdrag.
Medverkande Lina Berglund, skolbibliotekarie på Tumba gymnasium i Tumba
Therese Samuelsson, skolbibliotekarie på Malmö idrottsgymnasium i Malmö
15:30 Skolbibdagen avslutas 15:30

Skolbibdagen 2022

Temat 2022 var Likvärdig skola. Under dagen utforskade vi en lång rad ämnen av stor relevans för alla som arbetar i den svenska skolan.

Se ett smakprov av hur sändningen för Skolbibdagen såg ut hösten 2022. Eventet spelades in i Malmö.