Skolbibdagen 2023

Skolbibdagen är ett digitalt heldagsevent för dig som är skolbibliotekarie, lärare, rektor, samordnare eller skolchef. Skolbibdagen 2023 premiärsänds den 24 oktober

Skolbibdagen 2023 – tema  Skolbibliotek i praktiken

Vi öppnar snart anmälan och presentera mer information om – Skolbibdagen 20223. Håll utkik här!

Det går fortfarande bra att anmäla sig till Skolbibdagen 2022 – Likvärdig skola, läs mer om det här nedanför.

Anmäl er till Skolbibdagen 2022

Skolbibdagen ger dig och dina kollegor värdefulla kunskaper och viktiga verktyg för att utveckla skolbiblioteket till en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse.

Årets tema är Likvärdig skola.

Klicka på knappen nedan för att komma till anmälan.

Anmäl er till Skolbibdagen

Årets programledare

Sofia Malmberg, produktägare skolbibliotekstjänster, BTJ
Sofia Malmberg arbetar med utveckling och försäljning av skolbiblioteksrelaterade tjänster på BTJ. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och samordnare för skolbibliotek samt har gett ut ett flertal böcker om skolbiblioteksutveckling. Sofia är en van föreläsare och utgör även en del av juryn för DIK-förbundets utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”.

Anna-Karin Wyndham, gymnasielärare samt fil. dr. i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet
Anna-Karin Wyndham forskar om visselblåsare, skriver krönikor och essäer om svensk skola i dagspress och driver den populära podden ”Söndagsskolan”. Boken ”Genusdoktrinen”, där hon wallraffade sin egen arbetsplats, utkom 2020. Anna-Karin har varit Sveriges Supernanny på TV3 och nu senast sakkunnig i SVT:s ”Vem mördade skolan”.

 

Skolbibdagen möter verkligheten – kostnadsfri intervjuserie om skolans utmaningar

Ta redan nu del av Skolbibdagen möter verkligheten, vår kostnadsfria intervjuserie om skolans utmaningar. Detta gör du genom att:

1. Skapa ett kostnadsfritt konto på vår eventsajt
2. Logga in och lös in registreringskoden: upBOT0kDj336

Koden löser du in genom att klicka på ”Lägg till registreringskod”, som du kommer åt när du har skapat ett konto. Därefter hittar du länk till eventet under ”Mina event”.

Skolbibdagen 2022

Skolbibdagen är ett digitalt heldagsevent för dig som är skolbibliotekarie, lärare, rektor, samordnare eller skolchef. Årets tema är Likvärdig skola. Vi tar ett helhetsgrepp om skolan, för att landa i skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Eventet premiärsänds den 25 oktober men finns tillgängligt att ta del av i efterhand. Eventet är tillgängligt i 25 dagar från det att man man anmäler sig.

 

Ladda ned programbladet och läs mer om Skolbibdagen 2022!

 

9.00-11.15

Välkomna och introduktion
Sofia Malmberg och Anna-Karin Wyndham hälsar välkomna och presenterar dagens innehåll, teman och struktur.

ATT PLANERA FÖR SKOLBIBLIOTEK

 • Varför dröjer regeringsbeslutet om skolbibliotek?
  Att skolor har välfungerande skolbibliotek med fackutbildade skolbibliotekarier som arbetar tillsammans med lärarna i undervisningen konstateras på huvudmannanivå vara en framgångsfaktor för att öka undervisningens kvalitet. Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning har föreslagit konkreta förändringar i skollag och läroplaner för att ge alla elever tillgång till sådana skolbibliotek. Ändå dröjer besluten. Analys av den pågående debatten, nuläge och framtid. Samtal med Anna Troberg
 • Hur skapar vi en likvärdig skola?
  Begreppet likvärdighet återkommer ständigt i debatten, men vad innebär det i praktiken och hur kan det appliceras på skolor med olika förutsättningar? Hur ser vardagen ut för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och hur kan skolan möta dem i deras lärkontext? Samtal med Emma Leijnse, Olof Kahlmeter, Nicolas Lunabba och Fredrik Zimmerman
 • Att främja elevers språkutveckling
  Att läsning har en avgörande betydelse för elevers framgång i studier och arbetsliv är tydligt, men hur kan skolan planera för och strukturera ett framgångsrikt språkutvecklande arbete, där fokus ligger på att integrera läsningen i skolvardagen?
  Samtal med Anne-Marie Körling och Karin Nielsen Lundin
 • Skolbiblioteket i skolans systematiska kvalitetsarbete
  För att skolbiblioteket ska ge pedagogisk utväxling behöver det utgöra en integrerad del av undervisningen och inkluderas i skolans systematiska kvalitetsarbete. Men hur kan det organiseras samt vilka möjligheter och utmaningar kan det finnas i det arbetet? Samtal med Jenny Nyberg, Olof Kahlmeter och Malin Petersson

12.15-15.00

ATT FÖRBEREDA ELEVERNA FÖR STUDIE- OCH YRKESLIV

 • Att anta ett kompensatoriskt perspektiv
  Vad innebär skolans kompensatoriska uppdrag och vilka behov har barn och unga med olika socioekonomiska bakgrunder? Hur kan skolan möta dessa behov, både på grupp- och individnivå? Och hur blir skolbiblioteket en viktig del i det arbetet?
  Samtal med Emma Leijnse, Nicolas Lunabba, Olof Kahlmeter och Felix Sjögren
 • Pojkar, läsning och skolframgång
  Flertalet skolämnen har fått ett tydligare teoretiskt anslag och även mindre komplexa yrken numera kräver god förmåga att ta till sig skriftlig information. I internationella undersökningar konstateras att svenska pojkar läser mindre och presterar sämre i skolan än flickor i motsvarande åldrar. Varför är det så och vad kan vi göra för att vända trenden?
  Samtal med Anne-Marie Körling, Emma Leijnse och Fredrik Zimmerman
 • Att skapa ett förvaltningsövergripande MIK-arbete
  Konspirationsteorier och desinformation sprids snabbt via nätet och cementeras som sanningar, vilket gör skolans uppdrag att stärka eleverna som demokratiska och källkritiska medborgare än mer angeläget. Hur kan man, med ett förvaltningsperspektiv, organisera och utforma MIK-arbetet för att skapa en källkritisk medvetenhet hos eleverna? Ta del av erfarenheter från Åtvidabergs kommun. Samtal med Karin Nielsen Lundin, Malin Petersson och Karl Johan Sjödin

SKOLBIBLIOTEK I PRAKTIKEN

 • Språk- och MIK-aktiviteter för alla elever
  Hur kan skolbiblioteket verka språkutvecklande för alla elever i grundskolan, oavsett förutsättningar? Ta del av erfarenheter och praktiska exempel från Alléskolan i Åtvidaberg.
  Samtal med Karin Nielsen Lundin, Anna Danielsson och Malin Petersson
 • Skolbibliotekarien som MIK-handledare
  Hur kan skolbibliotekarien och IKT-pedagogen tillsammans planera för och genomföra ett kollegialt lärande som vidareutbildar lärarna i MIK? Och hur skapar man en liknande lektionsplanering för eleverna? Ta del av erfarenheter från Carl Engströmgymnasiet i Eslöv. Samtal med Emelie Ljungberg och Martin Jönsson

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING
Sofia Malmberg och Anna-Karin Wyndham sammanfattar och avslutar dagen.

Medverkande i studion:

Anna Troberg, förbundsordförande DIK
Anna Danielsson, skolbibliotekarie Alléskolan, Åtvidaberg
Anne-Marie Körling, lärare och läsfrämjare
Emelie Ljungberg, skolbibliotekarie Carl Engströmgymnasiet, Eslöv
Emma Leijnse, journalist med fokus på skola
Felix Sjögren, skolbibliotekarie på Nydalaskolan i Malmö
Fredrik Zimmerman, forskare, Högskolan i Borås
Jenny Nyberg, rektor Oxievångsskolan, Malmö
Karin Nielsen Lundin, skolbibliotekarie Alléskolan, Åtvidaberg
Karl Johan Sjödin, förvaltningschef Åtvidaberg
Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, organisationen Hela Malmö
Malin Petersson, rektor på Alléskolan i Åtvidaberg
Martin Jönsson, IKT-pedagog Carl Engströmgymnasiet, Eslöv
Olof Kahlmeter, rektor Möllevångsskolan, Malmö

Medverkande i digitala inslag:

Emma Leifler, forskare, Göteborgs universitet
Linnéa Lindquist, bitr. rektor Hammarkullsskolan, Göteborg
Jonna Bruce, skolbibliotekarie Hammarkullsskolan, Göteborg
Åsa Lundholm, utvecklingsledare skolbibliotek, Sigtuna kommun
Emelie Ljungberg, skolbibliotekarie Carl Engströmgymnasiet, Eslöv

 

Anmäl dig till Skolbibdagen

Skolbibdagen 2021

Temat 2021 var Framtidens skolbibliotek. Under dagen utforskade vi tre teman av stor relevans för alla som arbetar i och med skolbibliotek:

Nedan kan du se ett smakprov på hur sändningen för Skolbibdagen såg ut hösten 2021. Eventet spelades in i Malmö.