Fyll på ditt skolbibliotek

Låt oss på BTJ göra medieurvalet, så frigör ni tid för att utveckla ert skolbibliotek till en pedagogisk resurs för elever och pedagoger.
Med vår tjänst* FYLL PÅ säkerställer ni ett kvalitativt utbud av skön-
och facklitteratur.

FYLL PÅ ger er ett uppdaterat skolbibliotek där böckerna levereras till er löpande under året, allt efter utgivning. Urvalen görs med både läroplanen och elevernas läsglädje i åtanke. Vi tar hand om beställning och leverans samt utrustar böckerna enligt era önskemål.

NYHET – FYLL PÅ ANPASSAD

FYLL PÅ Anpassad innehåller samma kvalitativa urval som i FYLL PÅ, men andelen lättlästa böcker är något högre. Allt för att svara mot just era elevers behov och förutsättningar. Elevernas läsförmåga varierar och därför behövs det böcker med olika svårighetsgrad.

Urvalen görs med både läroplanen och läsglädje i åtanke. Vi tar hand om beställning och leverans samt utrustar böckerna enligt era önskemål. Böckerna anpassas självklart till era elevers antal och behov.

Fyll på skolbiblioteket med:

  • Böcker från årets utgivning
  • Både skön- och facklitteratur
  • Allt från lättlästa böcker till mer avancerade böcker

Samtliga FYLL PÅ för grundskolan och gymnasiet kan även fås som FYLL PÅ Anpassad.

Storlekar:

Förskolan

Storlek Antal titlar
Förskolan liten 25 st

Lågstadiet

Storlek Antal titlar
F-3 mini 35 st
F-3 liten 50 st
F-3 stor 100 st

Mellanstadiet

Storlek Antal titlar
4-6 mini 35 st
4-6 liten 50 st
4-6 stor 100 st

F-6

Storlek Antal titlar
F-6 mini 50 st
F-6 liten 100 st
F-6 stor 150 st

Högstadiet

Storlek Antal titlar
7-9 mini 35 st
7-9 liten 50 st
7-9 stor 100 st

Gymnasiet

Storlek Antal titlar
Gymnasiet Liten 50 st
Gymnasiet Stor 75 st

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer, eller beställa ”FYLL PÅ”.

*Tjänsten är ett löpande abonnemang (vanligtvis kalenderår). Om det inte skriftligen sagts upp senast två (2) månader före avtalstidens utgång, förlängs tjänsten med ett (1) år i taget