Så funkar det för skolbiblioteken

För en välfungerande skolbiblioteksverksamhet är det viktigt att skolbiblioteket har en smidig och enkel lösning för sin mediehantering och försörjning av katalogposter.

Bibliografisk service är en katalogtjänst med vilket ditt skolbiblioteks mediehantering förenklas och förbättras. Tjänsten kan fås med poster från BTJ:s databas BURK, eller med poster från den nationella katalogen Libris.

Många skolbibliotek är idag Bibliografisk service-kunder. Oftast genom att de ingår i gemensam katalog med folkbiblioteket i kommunen, men en del har egna avtal för tjänsten.

Skolbibliotek som delar katalog med folkbiblioteket

Om ditt skolbibliotek ingår i gemensam katalog med ett folkbibliotek som har tecknat avtal för Bibliografisk service i nationell katalog, så betraktas ditt skolbibliotek som en filial till folkbiblioteket i kommunen och du får poster som BTJ skapar i Libris levererade till din lokala katalog enligt samma principer som folkbiblioteket. Möjligheter finns även till att ha ett separat sigel i Libris för ditt skolbibliotek. Ditt skolbibliotek måste då göra en separat överenskommelse med Kungliga biblioteket. Ni bör ta kontakt med KB för att anmäla intresse för att bli Librisbibliotek. Och ni behöver även informera BTJ.

Skolbibliotek med egen katalog

För skolbibliotek som har en egen katalog (och alltså inte ingår i gemensam katalog med kommunens folkbibliotek) kan vi erbjuda katalogservice från BURK eller katalogservice i Libris. En förutsättning för att ha servicen via Libris (som Librisbibliotek) att man tecknar en separat överenskommelse med KB och använder ett eget skolbibliotekssigel. Om du vill veta mer om hur Bibliografisk service fungerar och hur tjänsten kan underlätta för ditt skolbibliotekets mediehantering – läs mer här.

Är ditt skolbibliotek intresserat av att abonnera på Bibliografisk service – ta kontakt med Pernilla Sandström pernilla.sandstrom@btj.se.