Insatskatalogisering

Genom BTJ:s Insatskatalogisering tar vi hand om katalogisering och klassificering för ditt bibliotek eller företag. Vi erbjuder professionell katalogisering, klassificering och ämnesord i olika databaser. Vi arbetar utifrån kontrollerade internationella regler.

Insatskatalogisering kan vara ett komplement till Bibliografisk service men riktar sig även till dig som idag inte har någon katalogiseringshjälp och har ett behov av att effektivisera din arbetstid.

På BTJ har vi expertis på cirka 140 språk och håller oss à jour med den senast utvecklingen inom bibliografisk information.

Vi hanterar dagligen en stor mängd olika typer av material så som exempelvis tryckta böcker, tidskrifter, ljudböcker, talböcker, elektroniska resurser, film och musik.

Katalogposter kan exporteras till flera olika lokala bibliotekssystem och databaser, och vi diskuterar gärna just ditt behov och dina förutsättningar.

Kontakta oss för offert.